TEMA RAPS

Rapsen - Framtidsgrödan
Tema raps

… framtiden tillhör rapsen och det är ingen utopi att dagens 140.000 hektar kan öka till gamla tiders rekordnivåer på knappat 200.00 hektar.
(Citat från Alnarps Rapsdag 6 mars 2014)

 

 Acanto®  svampmedel - bygger upp värdet i rapsodlingen.

      DuPont Tema Raps januari 2014

  • “Därför ökar den kortvuxna hybridrapsen”
  • “Det gäller att ta beslut!”

      DuPont Tema Raps mars 2014

  • Nyttoinsekterna i fokus
  • Nu blir svampbekämpningen enklare
  • Rapsen - framtidsgrödan!

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.