Svampbehandling i raps

Svampbehandling med Acanto® i höst- och vårraps

Svampbehandling med Acanto® i höst- och vårraps

Bomullsmögel är en vanlig svampsjukdom i rapsen som ska bekämpas när man har förväntade angrepp. Bekämpningsbehovet av bomullsmögel baseras på en prognosmetod som innebär att beslutet om bekämpning måste tas innan man ser symptom i fältet. Utvecklingen av svampen beror också till stor del på väderleken vilket gör att bekämpningen blir en form av ”försäkringspremie”. 

Bästa bekämpningstidpunkt är vid full blom eller just före. Behandla när de första kronbladen börjar falla ner och landa i bladvecken. Det är härifrån svampen får sin grogrund vid fuktig väderlek och börjar infektera rapsen. 

 

 

Försök i höstraps små svampangrepp

Försök i vårraps med kraftiga angrepp av bomullsmögel

Acanto® är registrerad för att bekämpa bomullsmögel i raps. En behandling i både höst- och vårraps med Acanto® sker lämpligtvis just före full blom och samtidigt fås också en bra effekt på Alternaria, svartfläcksjuka, om denna smitta finns i fältet.

Behandla rapsen med 1,0 liter Acanto®/ha för att uppnå bästa effekt. Vid tankbladning med annan produkt reduceras dosen till 0,5 liter Acanto®/ha. I dagsläget är det Sportak, Cantus® och Proline® som är möjliga tankblandningsprodukter.

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.