Raps

Växtskydd i raps för en god skörd

Avaunt® insektsmedel och Acanto® svampmedel. Två effektiva produkter som bygger upp värdet i rapsodlingen.

Avaunt® bekämpar effektivt rapsbaggarna med sitt unika verkningssätt

  • Stoppar snabbt rapsbaggarnas skadliga gnag på knopparna.
  • Har marknadens bästa långtidseffekt.
  • Kan användas från stadie 40 och framtill just före blomning (stadie 57).
  • Ingen korsresistens till andra produkter på dagens marknad.

Acanto® den starka strobilurinen för bekämpning av bomullsmögel men också med effekt på svartfläcksjuka

  • Bra effekt  på bomullsmögel och svartfläcksjuka och med lönsam skördeökning.
  • Bra systemisk effekt som säkrar en bra fördelning av preparatet i plantan.
  • Acanto-strobilurinen med även gasverkan.
  • Positiva fysiologiska effekter (ökad fotosyntes/bättre tillväxt).

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.