Raps

Växtskydd i raps för en god skörd

Acanto® svampmedel. Produkt som bygger upp värdet i rapsodlingen.

Acanto® den starka strobilurinen för bekämpning av bomullsmögel men också med effekt på svartfläcksjuka

  • Bra effekt  på bomullsmögel och svartfläcksjuka och med lönsam skördeökning.
  • Bra systemisk effekt som säkrar en bra fördelning av preparatet i plantan.
  • Acanto-strobilurinen med även gasverkan.
  • Positiva fysiologiska effekter (ökad fotosyntes/bättre tillväxt).

 

För ytterligare alternativa lösninger hänvisas till www.dowagro.com/sv-se/sverige/crops/oljevaxter

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.