Titus® Ogräsmedel

Titus® - Lågdosmedlet mot de svåra ogräsen i potatis och fodermajs

DuPont™ Titus® har en bred verkan på uppkomna ogräs.

Titus® har bred effekt på många svårbekämpade örtogräs såsom snärjmåra, tistel, gråbo, baldersbrå m.fl.
Titus® är också unik genom att den också har effekt på gräsogräs såsom kvickrot, renkavle, åkerven, flyghavre m.fl.
Titus® kan anvädas som ensammedel eller i hop med lämplig tankblandningspartner.

Produkt Information

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.