Potatis

Växtskydd i potatis för en bra skörd

Titus® WSB ett viktigt verktyg när det gäller ogräsbekämpning i potatis baseret på DuPonts forskning och utveckling för ett modernt jordbruk.

Titus® WSB bidrager till att säkra skörden av potatisen.

Titus® WSB har bred effekt på många svårbekämpade örtogräs såsom snärjmåra, tistel, gråbo, baldersbrå m.fl.
Titus® WSB är också unik genom att den också har effekt på gräsogräs såsom kvickrot, renkavle, åkerven, flyghavre m.fl.
Titus® WSB ger odlaren en säker och bred ogräseffekt.

 

För ytterligare alternativa lösninger hänvisas till www.dowagro.com/sv-se/sverige/crops/grasfro-slatter-och-betesvall

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.