Majs

Med DuPonts produkter för ogräsbekämpning i majs säkras vägen till en bra skörd

Titus WSB® är vägen till ogräsfria fodermajs fält.

För ytterligare alternativa lösninger hänvisas till www.dowagro.com/sv-se/sverige/crops/majs

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.