Majs

Med DuPonts produkter för ogräsbekämpning i majs säkras vägen till en bra skörd

Harmony® SX® och Titus WSB® är vägen till ogräsfria fodermajs fält.

Harmony® SX® och Titus WSB® i kombination ger ett brett och säkert resultat när det gäller ogräsbekämpningen i fodermajs.

Harmony® SX® och Titus WSB® skall användas i kombination och i en dubbelbehandling med 10-12 dagars mellanrum.

Harmony® SX® och Titus WSB® ger en mycket bred effekt inklusive ogräs som näva, målla, baldersbrå, kvickrot, trampört, åkerbind, blåklint, dån m.fl.

Ogräsbekämpning i fodermajs är i likhet med andra radsådda grödor ytterst viktigt för att säkra en god skörd av  både kvalite och kvantitet.

 

Steward® mot majsmott i odlingar av majs

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.