Frukt och grönsaker

Växtskydd i frukt och grönsaker för en säker och bättre skörd

DuPont Crop Protection erbjuder inte längre produkter för frukt och grönsaker, detta gällande från den 1 november 2017. För alternativa lösninger hänvisas till www.dowagro.com/sv-se/sverige/produkter

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.