Frukt och grönsaker

Växtskydd i frukt och grönsaker för en säker och bättre skörd

Bekämpningsstrategier mot insekter i frukt och grönsaker baserat på fortlöpande forskning och utveckling av nya effektiva medel från DuPont.

Med insekticiden Steward® kan du bekämpa bl.a vecklarlarver i äpple och päron, rapsbaggar i kålväxter samt många fjärilslarver i grönsakerna.
För mer info om vilka insekter och grödor som Steward klarar läs mer under Steward® produktinformation.

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.