Betesvall

Ogräsbekämpning i betesvall baserat på DuPonts produktutveckling av herbicider

DuPont Crop Protection erbjuder inte längre produkter för Betesvall, detta gällande från den 1 november 2017. För alternativa lösninger hänvisas till www.dowagro.com/sv-se/sverige/crops/grasfro-slatter-och-betesvall

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.