Betesvall

Harmony® 50 SX® i betesvall

Ogräsbekämpning i permant betesvall baserat på DuPonts produktutveckling av herbicider.

Harmony® 50 SX® bekämper skräppa, hundkex, baldersbrå, nässla m.fl i den permanenta betesvallen.

Behandlingstidpunkt: Bäst effekt av Harmony® 50 SX® får man efter en behandling när ogräsen har börjat växa och temperaturen är över 10 grader. Vid denna vårbehandling finns det en risk för stråförkortning av gräsen. Behandling kan också ske senare på våren efter en putsning av vallen och då ogräsen börjar växa igen.

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.