Hjälp vid olycka med växtskyddsmedel

VID OLYCKA
Lyckligtvis är det mera sällan det sker en olycka med växtskyddsmedel, men om olyckan sker är det mycket viktigt att man handlar både snabbt och korrekt, både med hänsyn till människor och miljö.

LÄS ETIKETTEN
Etiketten innehåller bl.a. information om hur man ska förhålla sig till spill och beröring med ett växtskyddsmedel.

SÄKERHETSDATABLAD
Varje produkt är försett med ett   säkerhetsdatablad. Skulle det av någon anledning inte finnas med går det att finna här under ”Sök produkt” eller rekvirera den från din leverantör. I säkerhetsdatabladet finner man detaljerade informationer om - riskupplysningar, första hjälpen samt fysiska och kemiska egenskaper för produkten.

DUPONT HJÄLP:
På telefon 020 99 60 00  kan du dygnet runt få hjälp, gällande DuPonts produkter, med vad som ska göras, om olyckan varit framme. På dagtid kan du alltid ringa 040 - 680 47 00 eller +45 32 66 20 00 och få tala med någon av våra rådgivare.

VID FÖRGIFTNING
Sök läkare omedelbart, upplys dem om vilket medel som är använt, tag alltid etiketten med. Ytterligare upplysningar ges via Kemiakuten 020 99 60 00

VID SPILL I NATUREN
Försök snarast möjligt begränsa utspillet. Kontakta de kommunala myndigheten, brandkåren eller polisen.

VAR ALLTID VARSAM I HANTERINGEN AV BEKÄMPNINGSMEDEL!
Läs alltid etiketten före användning!!

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.