DuPont™ Izon® säkerhetshologrammet ger lantbrukaren flera möjligheter att försäkra sig om att produkten är en DuPont™ originalprodukt.

Din garanti för att det är en originalprodukt i förpackningen, som du ska använda i sprutan.

Nu märks kvaliteten
Många är intresserade av växtskyddsmedel som används i de grödor som blir till livsmedel och foder. Inte minst ökar intresset på växtskyddsmedlens ursprung, kan du lita på källan? Det stora antalet förfalskade växtskyddsmedel i Europa ökar risker för kopior med dålig kvalitet. Om inte produktens ursprung går att spåra kan inte produktens kvalitet och grödans säkerhet garanteras.

Izon® säkerhetshologrammet - snabb och lättanvänd för dina grödors säkerhet
DuPont™ lanserar det nya unika Izon® säkerhetshologrammet, en snabb och lättanvänd försäkring för lantbrukaren. Izon® teknologin är utvecklad och patenterad av DuPont™ Authentication och Izon® säkerhetshologrammet ger lantbrukaren flera möjligheter att försäkra sig om att produkten är en DuPont™ originalprodukt. Idag är denna garanti särskilt viktig eftersom antalet oetiska leverantörer som säljer illegala förfalskade växtskyddsmedel har dramatiskt ökat de senaste åren. Paralellimporterade produkter ökar även riskerna med illegala förfalskningar.
Vi levererar DuPont™ originalprodukter i samarbete med din lokala återförsäljare. Kedjan från originaltillverkare till återförsäljaren är kort och transparent, produktens ursprung och spårbarhet tydlig. Tillägg Izon® säkerhetshologrammet och lantbrukaren får en originalprodukt han kan lita på. Det är så vi bygger kvalitetskedjan, för dina grödors säkerhet.

Izon® hologrammet rotation

Räkna prickarna och lita på DuPont
Sök efter DuPont™ Izon® hologrammet på behållaren. För att försäkra dig om att behållaren är äkta, luta/vippa Izon®hologrammet och räkna prickarna:

* en till vänster
** två till höger
*** tre i toppen
**** fyra i botten

När du räknar prickarna på förpackningen kan du vara säker på att produkten är en originalprodukt tillverkad av DuPont, vi som uppfann och utvecklat produkten.
Förutom prickarna som blir synliga på hologrammets olika sidor när det  lutas/vippas har Izon® hologrammet ytterligare säkerhetsfunktioner:

  • en deep image världskarta i grönt som bakgrund
  • en 3D DuPont logo i rött
  • ordet Crop Protection i rött

när hologrammet svängs i vänster-höger riktning ses texten © DuPont och Izon® snett över hologrammet.

Säkerhetshologrammet ger lantbrukaren en unik möjlighet att försäkra sig om att produkten är en original DuPont™ produkt. Vi kommer stegvis  införa det nya patenterade Izon® säkerhetshologrammet, först på de  nya SX® produkterna, Express® 50 SX® och Harmony® Plus 50 SX®.

Dina grödor i riskzonen

A8_izon

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.