Förfalskade växtskyddsmedel och piratkopior är ett stort växande problem för miljö och hälsa inom EU.

Dina grödor i riskzonen
Förfalskade växtskyddsmedel och piratkopior är ett stort växande problem för miljö och hälsa inom EU.

ECPA, European Crop Protection Association uppskattar att 5-7 % av alla växtskyddsmedel som säljs i Europa är förfalskningar. Beslagtagningar av illegala växtskyddsmedel har sedan 2006 ökat i EU med 17% och trenden är stigande, år 2009 beslagtogs över 400.000 kgs otestade och oregistrerade piratkopior. Trots att tullen beslagtar hundratals ton piratkopior fortsätter de att strömma in på EU marknaden.

Risker med förfalskade växtskyddsmedel
De illegala växtskyddsmedlen medför oacceptabla risker för lantbrukaren och grödan,  konsumenterna och livsmedelskedjan, miljön och grundvattnet. Lantbrukare som använder piratkopior riskerar allt från att inte ha någon ogräseffekt alls till att få hela sin skörd förstörd. Ytterligare finns risk för att okända restsubstanser blir kvar i grödan eller marken. Det är olagligt att använda oregistrerade illegala förfalskningar och detta medföra risk för lantbrukaren att förlora EU bidrag eller certificering.

Piratkopior kan innehålla innehålla vad som helst:

 • ingen aktiv substans alls
 • inte den mängd aktiv substans som bör finnas enligt etiketten
 • fel aktiv substans som kan skada eller förstöra grödan
 • aktiva substanser förbjudna i EU (paprikaskandalen i Almeria, Spanien 2006)
 • okända restsubstanser som kvarblir i grödan
 • okända substanser och giftiga beståndsdelar som uppstått under produktionsprocessen
 • rester och orenheter, blir kvar i marken och leder i värsta fall till skada på följande års gröda

Svårt att se skillnad på original och piratkopia
En produktförfalskning är en illegal produkt eller förpackning som avsiktligen har framställts så att den imiterar den ursprungliga tillverkarens produkt eller design. Förfalskningarna är ofta otroligt skickligt gjorda, etiketter och förpackningar imiterar originalen i minsta detalj och i många fall kan inte ens kemikalieföretagens förpackningsexperter upptäcka att det är en förfalskning. I dessa fall  krävs en analys av själva produkten. Europeiska etiketter ser även annorlunda ut jämfört med de svenska vilket gör identifierings-processen för en återförsäljare eller lantbrukare omöjlig. Det är ingen garanti att produkten är en originalprodukt trots att burken är märkt med DuPont™ logon och etiketter! Tullmyndigheter i bla a Budapest, Hamburg och Tallinn har beslagtagit tiotusentals illegala förpackningar med olika kemiföretags logon och varumärken tryckta på de förfalskade förpackningarna och doseringsmåtten.

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning är alltid kriminell verksamhet.

Piratkopior i våra närområden
2010 upptäcktes stora mängder illegala växtskyddsmedel i Hamburg, Estland och Litauen.
Tullmyndigheterna beslagtog under första kvartalet 40 ton illegala piratkopior i Hamburgs hamn  som inkränktade på varumärke och patenträttigheter, men över 100 ton tvivelaktiga växtskyddsmedel var tullmyndigheterna tvungna att låta passera in i EU eftersom det inte fanns juridisk grund att stoppa importen! Dessa 100 ton, som kan innehålla vad som helst, finns nu på EU marknaden och med detta ökar risken att köpa illegala förfalskningar markant.
Sommaren 2010 upptäcktes stora lager av illegala växtskyddsmedel i Litauen,  bland annat två olika förfalskningar av Titus. Polisen har lyckats lokalisera och stänga sju försäljningsställen som alla sålde illegala kopior av produkter från olika kemikalieföretag.
I Estland stoppade tullen 14,7 ton piratkopior varav 4 ton var piratkopior av DuPontTM  lågdosmedel. Samarbete mellan DuPont™ och den estniska tullen resulterade i att tullen beslagtog och förstörde de förfalskade lågdosmedlen. Pararellimport ökar risken med förfalskningar, i Finland finns redan två fall av förfalskade växtskyddsmedel. I båda fallen har produkterna paralellimporteras från Europa och de finska lantbrukarna har köpt produkterna via en finsk internet sajt. 

Hur försäkrar jag mig om att jag köper en original produkt?

Checklista:

 • Köp av en tillförlitlig etablerad återförsäljare, se till att du får kvitto på den produkt du köpt.
 • Ser förpackningen misstänkt ut?
 • Saknas originaltillverkarens parti- och tillverkningsnummer?
 • Är etiketten snett påklistrad?
 • Finns det rester av en gammal etikett på burken?
 • Har texten många tryckfel?
 • När burken öppnas, är locket rent eller finns där ihopsmulten produkt?
 • Är färgen och utseendet jämförbart med produkten du använde förra året?
 • Bli misstänksam om priset är överraskande lågt!

Om du misstänker att produkten inte är en originalprodukt, använd inte produkten utan kontakta återförsäljaren du köpte produkten av eller kemiföretagets representant!
Paralellimporterade produkter ökar risken, eftersom produktens ursprung i många fall inte kan spåras. Om parti- eller tillverkningsnummer saknas har produktens ursprung och spårbarhet tillintetgjorts. Risken om skörden blir förstörd drabbar oftast enbart lantbrukaren, säljarna av förfalskade produkter är inte direkt kända för att ta emot reklammationer. En förfalskad produkt är aldrig en billig lösning! 

Dina grödor i riskzonen (broschyr) 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.