Vi försöker öka kundernas produktivitet, lönsamhet samt utveckla långvariga lösningar för lantbrukare överallt. Utveckling och kundfokus är ledstjärnor för Pioneer® som ett ledande företag inom jordbruksverksamheten samtidigt som upprätthåller en hög standard.

Pioneer
Utveckling och försäljning av utsäde

Företaget startades 1926 i Des Moines, Iowa, USA, Pioneer® blev ett DuPont företag 1999, och är idag ett världsomspännande företag med runt 90 försöksstationer och 95 produktionsanläggningar. Pioneer® är en del av Duponts Agriculture och Nutrition platform tillsammans med DuPont Crop Protection och Solae.
Pioneer® producerar, marknadsför och säljer majsutsäde av hybridtyp och hybridtyper och förbättrade standardsorter av sojabönor, solrosor, raps, ris, sorgum, lin och vete utöver detta så hat man också tillsatsmedel för ensilering och spannmålskonservering.
Pioneers försök/forskning och utvecklingsverksamhet bedrivs på merän 90 olika platser runt om i världen där man utför produktutveckling på nya produkter. Hybrider och standardsorter utvecklas på vissa försöksstationer och testas därefter på ett otal ställen i världen för säkerställa att produkterna verkligen passar till de olika odlingsförutsättningarna i respektive land.
Från sitt regionala huvudkontor i Buxtehude, Tyskland, driver Pioneer® sedan många år sin försäljning utsäde av majs, oljeväxter och solrosor samt ensileringsmedel till den Nordvästra delen av Europa inklusive Sverige och Danmark genom olika organisationer, såsom helägda återförsäljare, joint ventures, försäljningsrepresentanter och oberoende återförsäljare/distributörer.
Produkter för närvarande på den Svenska marknaden är utsäde av höstraps och majshybrider som är avsedda för ensilering. Under 2007 introducerade Pioneer® med stor succé sina rapshybrider PR45D01 och PR46W31. Hybriden PR45D01 representerar en helt ny typ av hybrider, nämligen hybrider av semi-dvärg typ. Denna typ av hybrider har fått namnet Maximus™, och har många fördelar för oljeväxtodlarna. PR46W31 är en högavkastande hybrid av normal längd och med en utmärkt stråstyrka som dokumenterats under många år olika odlingsbetingelser.
Mer information om både majs raps produkterna finns på “länkade” Pioneer® hemsidor i kolonnen til höjre.
Man kan också finna information om Pioneers sorter på hemsidor hos Pioneers återförsäljare och officiella försöksorganisationer.
Se länkar för Sverige och för Danmark.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.