Överförda produkter

Följande produkter från DuPont Crop Protection har överförts till FMC. Vänligen kontakta FMC för mer information om dessa produkterna på telefon 708 680 474 eller besök hemsidan  http://www.fmc.com/agsolutions.

MÄRKET & HÄLSORINFORMATION

PRODUKTER Etikett SDS
All Clear Extra rengöringsmedel Etikett SDS
Ally® 50 ST ogräsmedel  Etikett SDS
Ally® Class 50 WG ogräsmedel  Etikett SDS
Avaunt® insektsmedel  Etikett SDS
Balance® SX® ogräsmedel  Etikett SDS
CDQ® SX® ogräsmedel  Etikett SDS
ComboPac SX® ogräsmedel  Etikett SDS
Coregen® 20 SC insektsmedel  Etikett SDS
Gullviks Star SX® ogräsmedel  Etikett SDS
Express® 50 SX® ogräsmedel  Etikett SDS
Harmony® 50 SX® ogräsmedel  Etikett SDS
Harmony® Plus 50 SX® ogräsmedel  Etikett SDS
Lexus® 50 WG ogräsmedel  Etikett SDS
Safari® 50 DF ogräsmedel  Etikett SDS
Salsa® ogräsmedel  Etikett SDS
Steward® insektsmedel Etikett SDS

Som med alla växtskyddsmedel, läs och följ etikettanvisningarna noggrant.