Emballage för CE certifierade DuPont™ Tyvek® IsoClean® skyddsplagg 

Emballagesystem med dubbla barriärer för CE certifierade DuPont™ Tyvek® IsoClean® skyddskläder för renrum. Mer information om DuPont™ Tyvek® IsoClean® skyddsplagg och tillbehör hittar du på Tyvek.co.uk/isoclean

DEN HÄR VIDEON ÄR INTE AVSEDD SOM EN VISUALISERING AV EMBALLAGE FÖR NYA CE-CERTIFIERADE DUPONT™ TYVEK® ISOCLEAN® SKYDDSPLAGG.

DEN UTGÖR INTE EN GUIDE OM HUR SKYDDSPLAGG PACKAS UPP OCH VECKLAS UT I RENRUMSMILJÖER.