Examining Material Specification with Professor Tytonius

Professor Tytonius diskuterar huvudstrukturen hos Tyvek®, MP (Microporous film (mikroporös film)) och SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond (spinnbunden-smältblåst-spinnbunden)) och deras olika prestandaegenskaper.