Skyddskläder för räddningspersonal

Figur 1. Skydd för räddningspersonal som är först på plats från DuPont

Brandmän och annan räddningspersonal kan komma i kontakt med många olika giftiga kemikalier och biologiska ämnen under sitt arbetsutövande. Hud, ögon och lungor riskerar att exponeras för många industrikemikalier, blodburna patogener och kemiska eller biologiska krigsmedel. Det är därför absolut nödvändigt att skyddskläderna ger det barriärskydd som passar bäst för den eller de berörda riskerna.

Vilka faktorer bör beaktas vid val av skyddskläder?

 Vid val av skyddskläder är typen av risk, riskens omfattning, frekvens, allvarlighet, plats, spridningspotential, kombination med andra risker och tillgänglighet till resurser för att hantera riskerna några faktorer som måste tas i beaktande. Räddningspersonalens kläder till exempel bärs ofta under långa perioder i mycket intensiva och stressiga miljöer och på platser som kan vara fysiskt oåtkomliga. Detta kräver skyddskläder som inte enbart är tekniskt effektiva, utan som även räcker för den tid och den intensitet som räddningsarbetet kräver.

Respiratorer, skyddskläder, ansikts- och ögonskydd, handskar och skyddsfotbeklädnader behövs under incidenter där biologiska ämnen är inblandade för att minimera inandningsrisken, begränsa hudkontakten och förhindra kontaminering av de kläder som bärs under skyddskläderna. Personlig skyddsutrustning (PPE) måste vara av rätt storlek, användas på rätt sätt, bytas om den är skadad och tas av på ett sätt som inte kontaminerar användaren eller andra. PPE måste kasseras på ett sätt som inte sprider eventuella föroreningar. De olika skyddsutrustningarna samverkar – en artikel ska inte påverka passformen eller funktionen hos en annan.

Skydd mot biologiska stridsmedel

Tychem® 6000 F ger en effektiv barriär mot biologiska krigsmedel. Tychem® 6000 F bör väljas om det finns ett hot från ett kemiskt ämne eller om det finns risk för kontinuerlig exponering av faran utöver det biologiska hotet. Det är dock viktigt att plaggets design förhindrar möjligheten för ämnen att sugas in vid hand- och fotleder genom en "bälgeffekt".

Skydd mot kemiska stridsmedel

och militära dekontamineringsteam kräver lätta dekontamineringsdräkter eller overaller med mycket hög skyddsprestanda mot alla typer av kemiska stridsmedel. Tychem® 6000 F ger en extremt hög nivå av skydd under långa perioder mot alla testade kemiska stridsmedel i vätskeform och i form av ånga eller aerosol. Tychem® 6000 F har testats av TNO-laboratorierna i Nederländerna och har klarat NATO:s standardtester för skydd mot kemiska stridsmedel. Resultaten nedan bekräftar att Tychem® 6000 F ger mycket effektiv barriär mot kemiska stridsmedel: 

Permeationsdata för kemiska stridsmedel*: Faktisk inträngningstid

Kemiskt stridsmedel Tychem® 6000 F Tychem® 6000 F2 Tychem® 6000 FR ThermoPro Tychem® TK
Lewisite (L) MIL-STD-282 (100 g/m2) 360 360 360 >480
Sarin (GB), MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
Soman (GD), MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
Senapsgas (HD), MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
Tabun (GA), MIL-STD-282 (100 g/m2)
>480 >480 >480 >480
Nervgasen VX, MIL-STD-282 (100 g/m2) >480 >480 >480 >480
 
   

*Kemiska stridsmedel har testats enligt MIL-STD-282 vid 22 °C och enligt FINABEL 0.7 vid 37 °C - Besök DuPont™ SafeSPEC™ om du vill se alla resultat.. Permeationsdata har genererats för DuPont av TNO-laboratorierna.