Personlig skyddsutrustning för personal i olje- och gasindustrin

Oil and Gas Personal Protective Equipment

Yrkesmän i frontlinjen inom olje- och gasindustrin utsätts för många livshotande kemiska risker varje dag.

Faror hotar vid varje aktivitet. från byggandet av fundament för brunnar och resa tankar, till att kemiskt behandla och hydrauliskt spräcka brunnar.

Vid offshoreborrning kan farorna utgöras av explosioner, svavelvätgas vid borrning, tungmetaller och bensen i råoljan, asbest, formaldehyd, saltsyra och normalt förekommande radioaktiva material (NORMs).

Även i raffinaderier med normal säkerhet kan vissa aktiviteter – bearbetning av stickprov, inspektion, hantering av omladdningen av katalysator – utgöra en kemisk risker som är lika höga som någon annanstans på jorden. Risken är även större under regelbundet schemalagda driftstopp för underhåll och reparationer.

Personal exponeras även potentiellt för flammor och bränder och andra konsekvenser av explosioner.

Personal behöver kraftigt skydd mot alla dessa potentiella risker och måste kunna arbeta bekvämt i sina skyddskläder under hela skiftet.

DuPont försöker tillhandahålla hållbara lösningar som bidrar till att motstå och förhindra exponering med dödlig utgång.

DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem®

Utöver att de är antistatbehandlade ger Tyvek® och Tychem®-overaller välbehövligt skydd mot kemikalier och partiklar.

Tyvek® 500 Xpert och Tyvek® 600 Plus-engångsskyddsoveraller har ett inneboende skydd mot fina partiklar och lågt trycksatta oorganiska, vattenbaserade kemikalier med låg koncentration och är samtidigt är robusta, bekväma och kan andas. De passar bra till många aktiviteter.

Den nya Tyvek® 800 J -overallen är ett korttidsplagg av typ 3, som kan andas och som är beständig mot oljor, partiklar och trycksatta strålar av vattenbaserade kemikalier och dessutom är mycket bekväm.  

Sortimentet med kemiska engångsdräkter av Tychem® är lätta skydd som ger robust skydd mot allt från kemikalier med låg toxicitet, till biologiska faror. Plagg tillverkade av Tychem® används normalt inom områden så skilda som petroleumraffinering, leverans av naturgas, nedläggning av fabriker, marksanering, rengöring av industritankar och spillsanering. De är särskilt lämpliga för arbeten där exponering för farliga kemikalier är vanlig, till exempel vid underhåll och reparation – särskilt Tychem® 6000 F, med sin utmärkta barriär mot många organiska kemikalier och Tychem® F2 med sin förstärkta styrka.

DuPont™ Nomex®

De flambeständiga egenskaperna hos Nomex®-fibrer är inneboende i den molekylära strukturen hos fibrerna och inte kemiskt tillsatt, vilket innebär att de inte kan tvätts eller nötas bort.

Plagg av Nomex® är bekväma, kan andas och är riv- och nötningsbeständiga. De ger även utmärkt återbetalning, eftersom värmeskyddet är inbyggt och inte kommer att nötas eller tvättas bort över tid.

Nomex®-fibrer har inte bara inbyggda flambeständiga egenskaper utan de flesta Nomex®-lösningarna omfattar även permanent antistatiska fibrer. Elektrostatisk urladdning kan skapa gnistor med energinivåer som är tillräckliga för att antända omgivande ångor och aerosoler av antändliga vätskor eller dammpartiklar, vilket kan leda till en explosion. Fibrernas antistatiska egenskaper är därför grundläggande för att skydda personalen i sådana farliga miljöer.

Dessutom kan overaller med begränsad flamspridning av DuPont™ ProShield® 20 SFR enkelt användas utanpå flambeständiga Nomex® fibrer, och skydda personal mot kontaminering och även det primära flambeständiga, återanvändningsbara plagget.

Läs allt om Nomex® fibrer, deriverade produkter, skräddarsydda lösningar och konsulttjänster som stödjer dig i dina uppströms-, mellanströms- och nedströmsåtgärder.

Om du vill ha med detaljerad information om hur DuPont-produkter fungerar i nedströms- och uppströmsaktiviteter, klicka här.

VARUMÄRKE

INFORMATION & IDÉER