Nukleära skyddskläder

Nuclear Protective Clothing

När overallerna används i vita zoner i kärnkraftverk, kraftgeneratorer och forskningslaboratorier förhindrar nukleära skyddskläder av DuPont™ Tyvek® material kontaminerade dammpartiklar och vätskor från att kontaminera hud och underplagg. Dekontaminering och kassering av kontaminerade plagg efter användning förhindrar sekundär kontaminering.

Den tragiska katastrofen i Japan lyfter frågeställningar om skydd mot nukleära faror. Den frågan kan delas upp i två huvudområden: joniserande strålningsrisker och radioaktiva partiklar eller vätskefaror

 

Joniserande strålningsrisker
Material i engångs-skyddskläder skyddar inte mot joniserande strålning (t.ex. gammastrålning, röntgen eller radioaktiva alfa- eller betapartiklar). Standardprotokollet som används för att reducera strålningsexponeringen är tid, avstånd och avskärmning. För skyddsplagg kan begränsad avskärmning tillhandahållas av specialplagg som innehåller blybaserade material. DuPont har inga specialplagg som skyddar mot joniserandestrålning.

 

 

Risker med radioaktiva partiklar och vätskor
För risker associerade med radioaktiva partiklar eller vätskor är lämpliga plagg designade att minimera penetration av radioaktiva material och därmed även hålla hudkontakt och kontakt med kläder som bärs under till ett minimum. De här plaggen är avsedda att användas i ett potentiellt drabbat område och sedan snabbt tas av och kasseras så att långtidsexponering för radioaktivt kontaminerade material minimieras när potentiellt drabbade områden lämnas och för att förhindra kontaminering av andra områden..

 

Kemiska skyddsdräkter är avsedda för engångsbruk, så att risken för korskontaminering med radioaktiva partiklar kan minimeras. I allmänhet är det bättre att täcka mer delar av kroppen: Overaller med huva håller kläder och hår fria från radioaktiva material. DuPont erbjuder specialdesignade plagg som skyddar mot radioaktiva partiklar och vätskor. Särskilda material, sömkonfigureringar och plaggets design ska specificeras med utgångspunkt från faran. Utöver lämplig PPE, såsom, men inte begränsat till respiratorer, glasögon, handskar och fotbeklädnader till exempel som identifieras vid riskbedömningen ska användas i samband med valet av plagg.

Tyvek® 500 Xpert, Tyvek® 600 Plus-, Tychem® 2000 C Standard- och Tychem® 2000 C2-, Tychem® F Standard- och Tychem® F2-plagg testas enligt SS-EN 1073-2 som skyddskläder mot radioaktiv kontaminering

Eftersom så många risker föreligger och på grund av riskerna för radioaktiv kontaminering erbjuder DuPont ett brett sortiment med nukleära skyddskläder-

Om dessutom radioaktiv strålning kan påträffas i våra, torra och blandade miljöer har DuPont övervägt dessa faror.
 

 

VARUMÄRKE

INFORMATION & IDÉER