Industrisäkerhet

Industrial Protective Clothing — For a Job Safely Done

När personalens säkerhet kommer först finns det bara ett namn du behöver känna till för att hitta överlägsna industriskyddskläder – DuPont.

Våra forskare och tekniker har skapat och mycket noggrant testat de överlägsna materialen som skyddar mot hetta och brand, elektriska ljusbågar, skärskador, kemikalier, torra partiklar, bly, asbest, mögel och farliga aerosoler. Och vi fortsätter att vara innovativa. Oavsett om du arbetar med olja, gas, fordon, kemikalier, jordbruk, livsmedelshantering, tillverkning eller underhåll finns det ett industriledande DuPont-material som passar för det arbete du ska utföra.

 

Läs mer nedan om varje DuPont-varumärkes roll inom industrisäkerhet.

 

Nomex® IIIA, skydd med flambeständighet

 

Bränder är oförutsägbara. En situationen kan ändras på ett ögonblick. När det händer måste din personal skyddas mot brand eller stänk av smält metall. Nomex® IIIA-materialet är en blandning av 93 % Nomex® fibrer, 5 % Kevlar® fibrer för brottmotstånd och 2 % P140 för bättre antistatiska egenskaper. Personal som bär plagg av Nomex® IIIA kan dra fördel av ett lättare material som ökar komforten och är svalkande, som kan andas och gör att luftflödet kan transportera bort hetta från kroppen och som dränerar fukt som snabbt sprider sig på materialets yta och gör att avdunstningen och den svalkande effekten ökar.

 

Kevlar® för värme-, skärskade- och nötningsskydd med bekväm passform

 

Fibrer av varumärket Kevlar® ger styrka vid höga temperaturer, vilket passar för handskar och vantar som används vid höga temperaturer. Kevlar® har en inneboende flambeständighet och till skillnad från nylon, polyester och polyeten så smälter det inte. Personal som arbetar med fordon, stål, glas och metall samt svetsare och gjutare i hela världen använder handskar och utrustning av Kevlar® fibrer.

 

Tyvek® för allmänt industriskydd

 

Tyvek® erbjuder ett idealiskt industriskydd

 

Tychem® för omfattande kemiskt skydd

 

DuPont™ Tychem®-skyddskläder har testats mot ett stort antal farliga kemikalier för att hjälpa användare att fastställa vilka material som är lämpliga för dina applikationer. Genom att utveckla material som klarar de här testerna skyddar DuPont räddningspersonal och personal i många andra branscher.

 

Protera® för viktigt skydd mot elektriska ljusbågar

 

Personal inom konstruktions- och verktygsbranscherna utsätts för risker med bland annat strömförande ledningar och elektriska ljusbågar varje dag. Farliga arbetsuppgifter kan omfatta arbete med elektriska delar, inklusive spänningsmätningar, arbete med styrkretsar med strömförande delar och borttagning av bultade skydd som exponerar bara, strömförande delar. Protera® är ett utmärkt material för inneboende flambeständighet mot elektriska ljusbågar. Det minskar risken för brott och bibehåller en stabil, inert barriär mellan elden och huden som skyddar användaren mot direktexponering.

 

Tempro® överdragskläder för sekundärt skydd

 

Industriarbetare bär Tempro® dräkter över primära flambeständiga skyddskläder för att skydda och bevara investeringen i de primära, återanvändningsbara flambeständiga plaggen, till exempel sådana som är tillverkade av Nomex®.

 

ProShield® plagg skyddar mot ofarliga exponeringar

 

ProShield® plagg är designade för personal i många branscher och skyddar mot ofarliga torra partiklar och lätta vätskestänk. ProShield® plagg har optimerats för komfort, mjukhet och andningsförmåga.

INFORMATION & IDÉER