Personlig skyddsutrustning för livsmedelsindustrin

Food Processing Personal Protective Equipment

Produktkontaminering har inte enbart stor effekt på livsmedelskvaliteten och hållbarheten, det får även konsekvenser för både image och kostnader. Det är därför DuPont är förstavalet av korttidsskyddskläder för driftpersonal och besökare.

I livsmedelsindustrin är produktkontaminering och smittskyddsrisker från människor som arbetar med tillverkningsprocesser mycket hög. Varje ökänt ”hår i soppan” är otvivelaktigt tillräcklig grund för klagomål.

Plagg av DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® är designade för att förhindra kontaminering från dammpartiklar, bakterier, sporer och parasiter som förs vidare på vanliga kläder eller på kroppen.

Betrott skydd för personal
Vid rengöring eller underhåll av produktionsutrustning kan personalen exponeras för desinficeringsmedel. Enligt HSE:s (Health and Safety Executive, Storbritannien) livsmedelsinformationsblad 29 används ofta följande desinficeringsmedel i livsmedels- och dryckesindustrin: ytaktiva ämnen, alkoholer, aldehyder, perättiksyra och hypoklorit,

Vissa arbetsuppgifter kan leda till att personal exponeras för biologiska ämnen. Exampel på biologiska faror är:

  • salmonellabakterier. Dessa kan förekomma vid slakt eller kötthanteringsprocesser, vid hantering av mejeriprodukter, nötter och fisk eller vid hantering av grönsaker som har gödslats med organiska gödningsmedel.
  • Hepatit A-virus. Detta är en potentiell risk vid hantering av musslor, ostron, skaldjur eller sallader som har gödslats med organiska gödningsmedel.

Biologiska ämnen kan dock även tillämpas med avsikt vid livsmedelbearbetning, till exempel vid tillverkning av olika mejeriprodukter.

Tyvek® och Tychem® materialet har testats och uppfyller kraven i SS-EN 14126 och Tychem® uppfyller kraven på biologiskt skydd i den högsta prestandaklassen.

Om du vill ha mer information om att bibehålla en hög nivå av skydd för personalen i livsmedelsindustrin klicka här.
 

 

VARUMÄRKE

INFORMATION & IDÉER