Dekontaminering och sanering

Decontamination and Remediation

Tusentals hektar mark i Europa genomgår dekontaminering och sanering varje år. Detta inkluderar tidigare exploaterad mark, det vill säga markområden som traditionellt sett har använts för industrier, jordbruk, skogsbruk, gruvdrift, militärt bruk eller förvaring av krigsmaterial från första eller andra världskriget.

Ett skrämmande antal föroreningar

De kontaminerade markområdena, som ofta är tuffa miljöer att arbeta i, utgör olika risker på olika nivåer och kräver att skyddskläderna inte bara är tillförlitliga och robusta utan även är bekväma och har en bra passform så att användarna kan göra sitt bästa.

INFORMATION & IDÉER