Kemiskt skydd

Kemiskt skydd

Industriarbetare arbetar med och runt farliga partiklar och kemiska ångor och vätskor varje dag. DuPonts forskare bedömde riskerna och tog fram lösningar för personlig skyddsutrustning som ger hållbarhet, komfort och kompromisslöst skydd som inte slits bort, vilket är fallet med många andra skyddande material.

DuPont™ Tychem® serien ger kemiskt skydd mot ovanligt många olika faror – även trycksatta kemikalier. Tyvek® serien är beständig mot många olika vattenbaserade kemikalier i låg koncentration och med låg trycksättning och partiklar ned till 1 mikron i storlek.

I farozonen

Olika användningsområden innebär olika säkerhetskrav som kan kräva olika typer av skyddskläder. Farliga substanser som används i den här branschen inkluderar mycket brandfarliga organiska lösningsmedel – aldehyder, ketoner, alifatiska och aromatiska kolväten, alkohol- och estersubstansklasser – varav många har giftiga och/eller cancerframkallande egenskaper. Det finns även mycket korrosiva syror och alkaliska reagenser för många kemikaliereaktioner och reningsprocesser.

DuPont dräkter skyddar mot kemikalier och smittsamma ämnen.

DuPont presenterar de senaste skyddskläderna av Tyvek® och Tychem® för skydd mot kemikalier, farliga substanser och smittsamma ämnen. Beroende på modell och dess material är alla dräkter CE-certifierade som kategori III av typerna 3 till 6 och enligt SS-EN 14126 (skydd mot smittsamma ämnen) samt SS-EN 1149-5 (antistatisk) och EN 1073-2 (skydd mot radioaktiva partiklar).

DuPont™ Tyvek®

Som engångsskydd mot många olika vattenbaserade kemikalier i låg koncentration, små partiklar och korskontaminering ger Tyvek® 600 Plus från DuPont skydd av typ 4-B. Tyvek® 600 Plus dräkter består av en högteknologisk värmepressad polyetenväv och har övertejpade sömmar som skyddar mot lågkoncentrerade syror, alkaliska lösningar och fysiologiska koksaltlösningar samt ger begränsat skydd mot farligt organiskt damm.

Testad till ytterligheter

Vätskepenetration är en fysisk process där vätska tränger in i ett material genom porer och hål i materialet. Resultaten efter penetrationstest enligt SS-EN ISO 5630 efter 1 minuts exponering för farliga substanser – sällan fallet under arbetsförhållanden – visade i princip ingen skillnad mellan de tre materialen SMS, Tyvek® och mikroporös film. Permeation, å andra sidan, är den process där en farlig kemisk vätska tränger igenom skyddskläderna på en molekylär nivå. Permeationstest enligt SS-EN ISO 6529 är en långtidsutvärdering på upp till 8 timmar och har därmed större praktisk relevans.

DuPont™ Tychem®

Tychem® materialet ger högsta nivån av skydd mot farliga organiska substanser och smittsamma ämnen enligt SS-EN 14126. Huvorna på Tychem® dräkter ger rörelsefrihet för huvudet utan att inkräkta på användarens sikt, samtidigt som den säkerställer en åtsmitande passform runt andningsmasken. Den perfekta passformen på Tychem® dräkter har förbättrats ytterligare med resår i midja och i ärm- och benslut, vilket även bidrar till att minska risken för läckage i öppningarna. De övertejpade sömmarna ger samma barriär som materialet som dräkten är tillverkad av.

 

Om du vill ha mer information om damm-/partikelskydd, klicka här.

 

CASE STUDIER

INFORMATION & IDÉER