Arbeta med asbest

ASBEST – NATURLIGA FIBRER

Asbest är ett material med många olika kvalitéer som användes i stor skala innan det visade sig vara mycket giftigt. Det är förbjöds i Europa 2005, men finns fortfarande i många byggnader och maskiner. Skyddsoveraller tillverkade av DuPont™ Tyvek kan ge hållbart, bekvämt och robust skydd mot asbestfibrer.

Förstå farorna med asbest

Asbest är en samlingsbeteckning för olika naturligt förekommande fiberartade silikatmineraler. Asbetsfibrer är mycket värmebeständiga och starka och användes under många år i värmeisolerande material såsom isoleringar och beläggningar, golvplattor, tak, asbestcementprodukter, material för elektrisk isolering samt i kopplings- och bromsbelägg.

Eftersom asbest är ett mycket sprött material kan dess mikroskopiska fibrer frigöras i mindre eller större mängder. Inandning av asbestfibrer kan leda till allvarliga hälsoeffekter såsom asbestos, lungcancer och mesoteliom.

De nordiska länderna förbjöd asbest mellan 1970 och 1980. Storbritannien, Tyskland och Frankrike följde efter på 1990-talet. Användning av asbest är förbjuden sedan 2005-01-01 enligt europeiska gemenskapens direktiv 1999/77/EG i alla de 27 medlemsstaterna. Trots detta finns det fortfarande asbest i många byggnader och andra strukturer.

Byggnadsunderhållsarbetare löper mycket stor risk för att komma i kontakt med fibrerna när de arbetar med isolering i byggnader och industriinstallationer såsom rör, tak, väggar osv.

Minimera risken vid arbete med asbest

Europaparlamentets och rådets direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet och dess tillägg, hanterar specifikt skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet.

Medlemsstaterna har införlivat riktlinjerna i detta direktiv i sina egna nationella lagstiftningar och har ibland inkluderat ytterligare krav. Ta reda på hur lagstiftningen gällande personlig skyddsutrustning ser ut i just ditt land!

Innan något arbete påbörjas måste en omfattande riskbedömning utföras och förebyggande försiktighetsåtgärder vidtas. Arbetsgivaren ska tillhandahålla nödvändig organisering av arbetet, lämplig utrustning (inklusive lämplig personlig skyddsutrustning), säkra arbetssystem, utbildning, information och övervakning. Lämplig personlig skyddsutrustning i allmänhet omfattar andningsskydd, overall, handskar och skyddsstövlar.

Välja lämpliga skyddskläder

För att förhindra korskontaminering, det vill säga att asbestfibrer på en persons hud eller underplagg förs vidare till icke kontaminerade platser och frigörs samt därefter andas in, ska skyddsoveraller tillhandahålla en hög barriär mot luftburna partiklar (kategori III, typ 5). De ska uppfylla följande allmänna krav:

  • Hög partikelbarriär (material, sömmar)
  • Jämn yta för att förhindra att partiklar fastnar på plagget
  • Tätslutande passform på ärm- och benöppningar (resår i ärm- och benslut)
  • Överensstämma med annan personlig skyddsutrustning (masker, glasögon, handskar)
  • Vara bekväma och ha hög rörelsefrihet

Befintlig nationell lagstiftning kan dock ställa högre krav: Till exempel gör det nya franska dekretet nr 2012-639, som trädde i kraft 2013-03-15, gällande att engångskläder som minst uppfyller nivån för typ 5 och har stickade och övertejpade eller svetsade sömmar ska användas. Dessutom kan vissa arbeten relaterade till asbetssanering kräva skyddskläder som även är beständiga mot ljus och kraftiga vätskestänk (CE-kategori III, typ 3 och 4).

DuPont™ Tyvek® – hållbart och robust skydd mot fina partiklar och fibrer

Skyddsoveraller tillverkade av DuPont™ Tyvek® såsom Tyvek® 600 Plus och Tyvek® 500 Xpert ger ett utmärkt skydd mot luftburna partiklar (typ 5).

Vid en jämförelse av deras barriärprestanda med andra dräkter av typ 5 som är tillverkade av MPF (Microporous Film (mikroporös film)) och SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond (spinnbunden-smältblåst-spinnbunden)), uppvisar modeller tillverkade av Tyvek® ett betydligt mindre genomsnittligt totalt inläckage (TILa, (Average Total Inward Leakage)) enligt SS-EN ISO 13982-2* med ett genomsnittligt värde på mindre än 1 %. Produktstandarden för typ 5 när det gäller inläckage är upp till 15 % i åtta av tio testade dräkter.

Enligt SS-EN 1073-2** mäts inläckage av partiklar i hela dräkten. Resultatet uttrycks sedan som plaggets nominella skyddsfaktor (NPF). Tyvek® 600 Plus och Tyvek® 500 Xpert uppfyller kraven för klass 2 (NPF > 50), medan de flesta andra skyddsdräkter av typ 5 endast uppfyller klass 1 (se tabell).

Tack vare den unika bondade dukstrukturen hos Tyvek®, som bildar en hållbar barriär mot luftburna partiklar och många olika vattenbaserade oorganiska kemikalier, förblir prestandan intakt även om de yttre lagren nöts på vissa ställen. Med MPF skadas det skyddande yttre lagret lätt av nötning, medan den mer öppna strukturen hos SMS möjliggör penetrering av fler partiklar i plagget. (se tabell)

Utöver den höga nötnings- och rivbeständigheten är Tyvek® även lätt och mjukt och permeabelt för både luft och vattenånga, vilket gör det mycket bekvämt att bära. Tack vare den jämna ytan och den antistatiska behandlingen förhindrar Tyvek® partiklar från att fastna på overallen.

VARUMÄRKE

INFORMATION & IDÉER

CASE STUDIER