Energiewerke Nord GmbH har använt skyddsoveraller av  DuPont™ Tyvek® i mer än 10 år

I mer än 10 år nu har Energiewerke Nord GmbH (EWN) använt Tyvek® skyddsoveraller från DuPont för att skydda sin personal vid demolering av det nedlagda kärnkraftverket i Lubmin på den baltiska kusten. Overallerna, tidigare Tyvek® 600, men nyligen dess efterföljare Tyvek® 500 Xpert, används när personalen kan komma i kontakt med fasta, luftburna partiklar, farliga vätskesubstanser och kvarvarande radioaktiva partiklar. De uppfyller kraven på skyddskläder av kategori III, typerna 5 (partikeltät) och typ 6 (begränsat stänkskydd) och på skyddskläder mot radioaktiv kontaminering (SS-EN 1073-2:2002, klass 2/3).

Vid röjning (demontering av anläggningens delar) eller byggnadssanering kan personalen komma i kontakt med kamilit, mineralull, isolering, asbest, fibrer, mineraler och fina partiklar. Skyddsplagg av Tyvek®  ger en extremt hög, nötningsbeständig barriär mot luftburna partiklar. Även sådana av storleken  >1 µm i diameter och ger därför tillförlitligt skydd mot kontaminering från dessa farliga substanser. Produktens partikelbarriärprestanda överstiger vida minimikraven för heldräkt av typ 5 vid inläckagetest. Eftersom skyddskläderna är avsedda för engångsbruk överförs inte föroreningar till andra platser. När användaren har tagit av sig kläderna skickas de omedelbart för kassering. Som ett komplement till skyddet från overallerna bär personalen handskar, hela ansiktsmasker eller halva masker och skyddskor.

Viktiga faktorer vid val av Tyvek® skyddsoveraller är ökad riv- och nötningsbeständighet, god permeabilitet för luft och vattenånga, låg vikt (< 180 g) och ergonomisk design. Som Hartmut Timpf, huvudsäkerhetsingenjör hos EWN säger: "Vår personal måste ibland arbeta i områden som är svåra att komma åt, så den ökade rörelsefriheten och andningsförmågan var avgörande vid valet av skyddskläder. Plagg från DuPont passar som en andra hud och begränsar inte personalen från att utföra sitt arbete. Vi blev även imponerade av kvaliteten på tillverkningsmetoden och materialet."

Tyvek®skyddsoveraller används på många och olika sätt hos EWN. De används vid behov vid demontering av delar från kärnkraftverket. Plaggen används även på olika demonteringsanläggningar där det förekommer luftburna föroreningar och i centralens aktiva arbetsstation vid våt kemisk rengöring av demonterade, radioaktivt kontaminerade delar från anläggningen.