DuPont Optimises Safety to Ensure Quality and Success

 

Rohm and Haas, en världsledare inom specialmaterial, ber DuPont om expertråd för personskydd vid sin 70 hektar stora anläggning i Alsace (Frankrike)

Hos Rohm and Haas är det en daglig prioritet att skydda de anställda som arbetar på en “Seveso II, hög tröskel”-klassificerad industrianläggning. Sedan 1958 har Rohm and Haas skapat, utvecklat och tillverkat tillsatser för plast, färger och beläggningar.

Anläggningens koordinator för yrkeshälsa och säkerhet, Jean-Marc Hennard, har ett enormt ansvar för att säkerställa att all personal får de bästa skyddskläderna och tillbehören. Det här är särskilt kritiskt vid arbete med pumpstationen med trummor som innehåller ättiksyra eller i området för lossning av tankbilar där stora mängder råmaterial levereras till tankar på plats.

Rohm and Haas är mycket noggranna när det gäller att skydda de anställda och anvisningar följs till punkt och pricka. DuPont kallades in för att optimera säkerheten och ett antal kriterier beaktades och undersöktes: göra overaller tillgängliga, delta vid tekniska möten och säkerhetsgenomgångar, utföra riskbedömningar och på-plats-studier av arbetsstationer, göra studier gällande beständighet mot vätskepermeation tillgängliga, ge vägledning om valet av lämplig utrustning och skyddskläder, utbilda och informera chefer och användare.

Skydd från Tychem® produktsortimentet

För overaller, som kasseras efter användning, valde Rohm and Haas produktutbudet med overaller av Tychem® som ger effektivt skydd mot vätskestänk och i synnerhet Tychem® F overaller som har överlägsen mekanisk styrka i kombination med innovativ design. Overallerna som förvaras på en särskild plats finns i tre storlekar: L, XL och XXL och användningsområdena är kodade enligt en tabell där varje risknivå klassificeras från 0 till 4.

I zonen som är dedikerad för pumpning av råmaterial är varje trumma jordad och skyddskåpan och låsmuttern tas inte bort. Operatören, som bär en Tychem® 6000 F overall, för in pumpstången i trumman och den flytande kemikaliesubstansen överförs genom sugning till en produktionsenhet.

Medan operatören fortfarande bär en Tychem® 6000 F overall transporterar denne den tomma trumman på en pallyftare från byggnaden till ett uppmärkt område där det finns specialutrustning för fullständig rengöring med hjälp av trycksatt vatten. När trumman har pumpats och rengjorts tar operatören av sig overallen, som sedan förstörs.

En annan besvärlig och riskfylld fas är överföringen av kemikalier från tankbilarna till tankarna. Personen som ansvarar för åtgärden bär en Tychem® 6000 F overall och ansluter slangen mellan tankbilen och förvaringsenheten.

Underhållsstaben, som arbetar på hela Rohm and Haas-produktionsanläggningen i Lauterbourg, bär också DuPont-overaller av Tychem® 6000 F och följer samma strikta säkerhetanvisningar.

”Säkerhetsteamet utför tekniska studier av skyddsoveraller regelbundet. Skyddskläderna måste både vara bekväma och lätta att ta på sig om operatörerna ska acceptera dem. För säkerhetstjänstemän måste de även uppfylla flera kriterier och säkerställa optimalt skydd mot olik kemikalier. ”Tychem® sortimentet uppfyller alla företagets kriterier”.

Storskalig polymerproduktion

I Lauterbourg, den största anläggningen utanför USA, tillverkar Rohm and Haas en serie agenser och stöttåliga modifierare för att förbättra prestandan hos PVC:n och andra plaster som i huvudsak används i förpackningar, inom fordonsindustrin och i byggnads- och konstruktionsmaterialsektorn. Emulsionsbaserade polymerer som i huvudsak används i lacker, dekorativa färger, digital bildbehandling och produktion av läder, papper, vävda och nonwoven-textilier produceras också vid den här anläggningen.