Cementarbetare hos Holcim byter till Tyvek® overaller

Vid Holcim AG:s Lägerdorf-anläggning har anställda som arbetar med tillverkning av cement bytt från engångsplagg av SMS material till kemiska kortidsskyddsdräkter (typ 5 och 6) av DuPont™ Tyvek®.

Holcim Ltd är en världsledande producent av cement och aggregat. Vid Holcim AG:s Lägerdorf-anläggning i norra Tyskland har anställda som arbetar med tillverkning av cement bytt till kemiska kortidsskyddsdräkter (typ 5 och 6) av DuPont™ Tyvek® för att skydda sig mot damm och smuts.

Ugnsteknologin som används i moderna cementfabriker stödjer allt oftare användning av alternativa bränslen såsom däckflisor och plastavfall, om deras kemiska sammansättning anses vara lämplig för förbränningsprocessen.

För att hålla lågorna konstant brinnande i ugnen vid en temperatur på upp till 2 000 °C (vilket är nödvändigt för att förbättra kvaliteten på sammansättningen och slutprodukten) matas bränslena in i roterugnar i form av finfördelade pulver, flisor och/eller spån. De här substanserna är mycket benägna att skapa damm.

Vid Holcims Lägerdorf-anläggning krävs kemiska skyddsdräkter för att skydda personal som dagligen kontrollerar ett stort antal mätare för sekundära eller alternativa bränslen och transportbandssystem eller utför rutinmässigt underhåll på sådana system.

Plagg tillverkade av DuPont Tyvek® kan vara en lösning.

Det blev uppenbart att ett alternativ till de skyddsplagg som användes tidigare var nödvändigt, eftersom de anställda inte var nöjda med den ofta dåliga rivbeständigheten hos materialet. Det skapade problem när barriärlagren inte längre var intakta. Detta hände i synnerhet när de anställda utförde fysiskt krävande arbeten såsom att rengöra de mycket smutsiga mätarna och transportbandssystemen.

"De valde Tyvek® plagg eftersom de uppfyllde de mycket viktiga kriterierna: skydd, komfort och styrka. Tyvek®-materialet har en hög vätske- och partikelbarriär, mycket låg vikt och hög riv- och nötningsbeständighet, samtidigt som det garanterar en effektiv nivå av permeabilitet för både luft och vattenånga. Plaggen har visat sig vara ändamålsenliga när det gäller barriärskydd mot luftburna partiklar, även mycket små, komfort och rivbeständighet och valdes ut för de anställda vid den andra anläggningen nära Hannover."

Vad är Tyvek®?

Tyvek® materialet är tillverkat av 100 % spinnbundna extremt fina, kontinuerliga fibrer av högdensitetspolyeten (HDPE) som sammanfogas till en stark och jämn väv genom värmepressning. Tyvek® skyddsplagg finns med olika nivåer av barriärskydd (typ 6 till typ 4): kemiska skyddsdräkter).

Dräkter av Tyvek®, i likhet med de som används hos Holcim, används normalt för att skydda mot vätskedimmor (typ 6) och luftburna fasta kemiska partiklar (typ 5). Kemiska skyddsdräkter av typ 4, Tyvek® 600 Plus till exempel, har även övertejpade sömmar och ger ett ökat heldräktsskydd mot aerosolstänk. Eftersom plagg av Tyvek® inte innehåller "kritiska" tillsatser (t.ex. inga halogenföreningar) kan de även kasseras utan problem i förbränningsanläggningar som uppfyller tillämpliga riktlinjer för berörd kontaminerande substans.