DuPont Trains Media Crews in Biohazard Protection

För att förbereda nyhetsteamen för en eventuell influensaepidemi och andra biologiska faror utsåg Fleet Street Clinic DuPont Personal Protection till att genomföra en utbildningssession om korrekta procedurer för “på- och avtagning” av skyddsutrustning.

The Fleet Street Clinic anordnade ett seminarium, för de 25 bästa brittiska & amerikanska journalisterna, kameramännen och produktionsteamen, på The Frontline Club i London. Ian Samson, europeisk utbildningsspecialist hos DuPont Personal Protection förklarade varför det, utöver att välja rätt skyddsutrustning, är lika viktigt att kontrollera dess integritet, att storleken och passformen är rätt, att den tas på och av samt kasseras på rätt sätt.

Fleet Street Clinic ansvarar för den medicinska säkerheten för nyhetsteamen i frontlinjen som på grund av arbetets karaktär ofta snabbt skickas ut i världen. För att maximera deras skydd mot farliga och smittsamma sjukdomar, damm, kemikalier och andra biologiska faror de kan stöta på när de täcker nyheter förser The Fleet Street Clinic dem med passande vaccinationer, råd, läkemedel, och nu PPE, ofta med kort varsel.

Dr Richard Dawood, The Fleet Street Clinics medicinska chef, är specialist på resemedicin och har arbetat i nyhetsbranschen i mer än 10 år och exempelvis hjälpt till att täcka SARS-utbrottet 2003 och andra utbrott och biologiska faror på olika platser i världen.

”Genom att prata med journalister och andra i nyhetsbranschen blir det mycket uppenbart att planerna måste förverkligas nu för att skydda nyhetsteam mot exponering av influensavirus och andra biologiska faror”, sade DR Dawood.

”Kliniken har gjort avsevärda efterforskningar om vilka produkter som ger den bästa kombinationen av skydd, hållbarhet, komfort och passform för de uppgifter som utförs ofta, och vi har bestämt oss för grundläggande satser med skyddsutrustningar som kan användas för specifika miljöer eller faror. Kiten som finns tillgängliga hos kliniken kan snabbt överlämnas till nyhetsteam som skickas ut till farliga miljöer, i visshet om att allt i satsen ger tillräckligt skydd”.

”Grundsatsen för biologiska faror innehåller en skyddsoverall av DuPont™ Tyvek® eller Tychem®, en respirator, skyddsglasögon, handskar och desinficeringsservetter. Vi är tacksamma att Ian Samson från DuPont hjälpte oss att utforma satserna och för att han kommunicerade med våra klienter om vikten av att använda rätt tekniker när skyddsutrustningen tas på, används, tas av och kasserar. och hur viktigt det är med utbildning. Som en del av DuPont erbjöd sig Ian att hålla utbildningen i en dedikerad workshop och vi fick utmärkt respons”, sade Dr Dawood.

Ian kommenterade, ”Det handlar inte bara om att ta på sig skyddsutrustningen och hoppas på det bästa. För att kunna utnyttja alla fördelar måste personalen förstå riskerna, förstå hur den ska tas på så att alla komponenter kan samverka, hur den tas av på rätt sätt och hur den kasseras på ett sätt som inte påverkar deras egen, kollegornas eller familjens säkerhet efter exponering av farliga substanser. Utbildning är livsviktigt och vi var glada att kunna tillhandahålla en utbildningslösning för Fleet Streets nyhetsteam för sändning och tryckta medier.”

Efter presentationen sa en Fleet Street-deltagare, ”Det var en mycket värdefull övning, Till och med min journalistkollega som ”har varit där, och gjort det” tyckte att den var allmänt användbar och informativ.”