DuPont-skyddskläder skyddar renhållningsarbetare mot många olika säkerhetsrisker

tours-metropole

Om du arbetar med avloppsrening och renhållning är fysiska blockeringar bokstavligt talat toppen av fettberget. Those who work to keep our sewers functioning and our water supply clean face serious risks on a daily basis: allt från problem med råttor och ormar till exponering för starka kemikalier och trånga utrymmen.

Som en del av en omfattande strategi för säkerhet förser nu en fransk lokal myndighet sina renhållningsarbetare med DuPont-skyddskläder för att skydda dem mot olika biologiska och kemiska faror utan att kompromissa med komforten och rörelsefriheten.

 

Säkerhetskultur

I mars 2017 antog Tours Métropole Loire Valley regionalt ansvar för kontroll av vattenhantering, vattendistribution och vattenrening. Det här ansvaret som åligger renhållningsverket består i synnerhet av att underhålla och utöka nätet för uppsamling av avloppsvatten och att tillhandahålla kvalitetsdricksvatten till medborgarna i de 22 distrikten som utgör storstadsområdet.

Regionens vattennät är utformat för att samla upp avloppsvatten från hushåll och regnvatten samt för att transportera smutsigt vatten för rening innan det släpps ut i den naturliga miljön igen. Avloppssystemet består av ett 1 212 km långt gravitationsflödesavlopp som transporterar avloppsvatten till regionens pumpstation och 16 avloppsreningsverk och även regnvatten uppsamlat via avlopp för utsläpp direkt i floden.

För att begränsa avrinningsfenomen och risken för översvämning är det mycket viktigt att övervaka, underhålla och rengöra avloppssystemet. Det här arbetet utförs av 30 personer som arbetar i Tours Métropole Loire Valleys renhållningsteam. Renhållningsarbetarna, som ansvarar för underhåll, övervakning, muddring och rening av avloppsvattnet, utsätts för en rad olika faror. Fysiska arbetsförhållanden i sig kan omfatta begränsad åtkomst, trånga utrymmen och arbete på hög höjd och även att vara våt hela tiden.

"Avdelningen måste utföra en exakt riskbedömning och ta hänsyn till hela systemets egenskaper, avloppen och pumpstationerna," förklarar Franck Deruelle, HSE ansvarig för förebyggande av olyckor och CATEC*-instruktör hos Tours Métropole Loire Valley de senaste 10 åren. "Sanering av avlopp är extremt krävande, både fysiskt och psykiskt. Det är livsviktigt för våra medarbetares hälsa och säkerhet att vi säkerställer deras komfort. Inte enbart genom att välja lämplig personlig skyddsutrustning och att säkerställa att de används, utan även genom utbildning".

 

Tack vare sitt utbildningscenter, som är certifierat för riskförebyggande åtgärder på arbetsplatsen, kan Tours Métropole Loire Valley ge all utbildning relaterad till arbete i trånga utrymmen in-house, vilket gör dem till en banbrytande storstadsmyndighet i Frankrike. En sund säkerhetskultur hos distriktets myndigheter omfattar även användning av Tyvek® 800 J-overaller från DuPont Protection Solutions för att skydda renhållningsarbetarna vid saneringsarbeten.

När deras ingripande krävs måste de följa säkerhetsprocedurerna till punkt och pricka. Syftet med att följa procedurerna, vilket plikttroget övervakas av Franck Deruelle, är att förhindra allvarliga olyckor såsom drunkning, fall från hög höjd eller syrebrist.

Extrema förhållanden

Vissa uppgifter är farligare än andra. Vid muddring av dagvattenbrunnar – vilket innebär att avlägsna slam från avloppssystemet med hjälp av ett vakuummuddringsrör för att förhindra att avloppet blockeras – måste renhållningsarbetarna arbeta på knä eller ibland till och med ligga raklånga i en mycket våt miljö. När regnvatten kommer in i avloppen för det med sig skräp som har kastats på gatan: jord, löv och även oreglerade eller farliga produkter. Avloppssanerarna kan utsättas för både kemiska och biologiska faror. I pumpstationer för avloppsvatten utsätts renhållningsarbetarna för samma risker när de högtryckstvättar galler, väggar och golv med hjälp av en baktericid produkt för att avlägsna paraffinvax och förhindra att stationen blir blockerad.

En specialist på högriskarbeten, Franck Deruelle, vet allt om personlig skyddsutrustning och DuPont Protection Solutions som, enligt honom, "är kända för att vara seriösa och ha kvalitetsprodukter som talar för sig själva". För att garantera arbetsmiljösäkerheten för Tours Métropole Loire Valleys renhållningsarbetare har Franck Deruelle valt DuPont Tyvek® 800 J overaller, som används vid saneringsåtgärder i vattenreningsverk, avloppssystem, pumpstationer samt i vissa förvaringstankar och vattentorn.

Garanterad personalkomfort

 Tyvek® 800 J overaller, som ger utmärkt mekaniskt skydd och en effektiv barriär mot kemiska och biologiska faror, uppfyller alla kriterier som krävs för säkert arbete i trånga och mycket våta utrymmen. Som Franck Deruelle påpekar: "Skyddskläderna ska inte bara vara slit- och nötningsbeständiga utan även hyperextensiva, eftersom avloppssanerare utför sina arbeten i extrema ställningar (på knä, med knäna böjda, liggandes raklånga). Skyddskläderna testas hårt redan från början. Stickningen måste vara helt beständig och i det här avseendet var valet av Tyvek® 800 J perfekt för vår aktivitet, eftersom dess stickade och täckta sömmar är extremt robusta".

Enligt Deruelle är en annan fördel med Tyvek® 800 J kombinationen av andningsförmåga och perfekt vattentäthet. "De här skyddsoverallerna garanterar vattentät tätning och ger ett vattentätt plagg som kan andas för våra anställda, även om de arbetar i system där det alltid är en vattennivå på mellan 5 till mer än 10 cm".

Avloppssanerarna är mer bekväma i sin nya personliga skyddsutrustning och uppskattar overallens design som ger stor rörelsefrihet även i trånga utrymmen tack vare resår i ärmslut och själva vävens flexibilitet och lätthet. Andra desginegenskaper är ett hakskydd för ökat skydd mot vätskor och en snävare passform när full ansiktsmask används, tumöglor som hindrar ärmarna från att kavlas upp och utmärkande orange tejp på plaggets sömmar som ökar personalens synbarhet. Utöver att skydda mot biologiska faror i enlighet med SS-EN 14126 har Tyvek® 800 J antistatiska egenskaper som uppfyller kraven på elektrostatisk urladdning enligt SS-EN 1149-5.

Frank Deruelle avslutar: "Tyvek® 800 J overaller är en pålitlig lösning som uppfyller skyddsbehoven för våra sanerare, men som framförallt erbjuder kvalitet och komfort när de används, vilket är viktigt när det gäller att underlätta vid svåra arbetsförhållanden."

Efter att ha blivit mycket imponerade av kvaliteten på dessa skyddskläder från DuPont Protection Solutions kommer renhållningsverket för Tours Métropole Loire Valley inom kort att förse sina anställda med Tyvek® 500 HV overaller med hög synbarhet. Den här kemiska skyddsdräkten med hög synbarhet av klass 3 som redan används med stor framgång av vägarbetare kommer att användas av personer ansvariga för arbete med vakuumdumpern och för vissa nattarbeten

_________________________________________________________________________________________

*CATEC – Fransk akronym, ung. ”lämplighetsintyg för arbete i trånga miljöer”.