DuPont™ Tyvek® 800 J skyddsoverall ökar säkerheten och komforten för operatörer hos S.G.A.-J.Meyer

meyer

Hygien och miljö står i centrum för S.G.A.-J. Meyer är ett företag som är specialiserade på sanering, insamling och förvaring av avfallsmaterial samt inspektion och rengöring av utrustning som används både för industriellt och privat bruk. Framgången för det här familjeföretaget som grundades nära Giens år 1949 beror på kvaliteten på arbetet, vilket även handlar om att måna om säkerheten. Arbeten i kritiska miljöer och på farliga platser går på rutin för S.G.A.-J. Meyer. ”Våra team arbetar i många olika miljöer (företag, kärnkraftverk osv.) och vi samlar bland annat upp och pumpar avfallsmaterial och utför sanitära åtgärder”, förklarar Lucie Lambert, ansvarig för kvalitet säkerhet miljö (KSM). ”Operatörerna behandlar avfallspatogener i luftkylningsenheter på kärnkraftverk med hjälp av en kemisk process som har patenskyddats av S.G.A.-J. Meyer, och ansvarar för att minska detekteringströskeln till den nivå som stipuleras av gällande förordningar innan avfallet utvinns och lagras. När dessa aktiviteter utförs utsätts operatörerna för stora kemiska risker och har därför behov av ett perfekt skydd.”

Tillfredsställer operatörernas förväntningar på användarkomfort

Med hjälp av Frédéric Fontaine, lagerchef och medlem i kommittén för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS) fick Lucie Lambert i uppdrag att införa en process för förebyggande åtgärder. Detta innebär i synnerhet att identifiera riskerna och att säkerställa fortlöpande dialog med operatörerna både på S.G.A-J. Meyer-anläggningen och i fält, för att fastställa deras behov. Återkoppling är värdefull för henne, eftersom det gör att hon kan fokusera på sina val av den mest lämpliga personliga skyddsutrustningen (PPE). ”Om ett arbete kräver särskild PPE frågar jag Frédéric om vi redan har den här typen av utrustning i lager. Om inte genomför vi en undersökning och införskaffar sedan provexemplar och provar den personliga skyddsutrustningen. Den här testfasen kan pågå i upp till en månad. ”Det här var även den process som användes för Tyvek®800 J som planerades ersätta andra modeller som användes på företaget och som, trots att de uppfyllde gällande skyddsstandarder, inte passade operatörerna. ”Dräkterna vi använde var tillverkade av polyetenfilm i tre lager och kunde därför inte andas. Detta ledde inom loppet av en kvart till att operatörerna svettades så mycket att de blev genomsvettiga, även om temperaturen inte var särskilt hög. De kände sig helt instängda.” Materialets stelhet var också ett problem: ”Operatörerna kände sig som om de befann sig i en plastpåse som hindrade deras rörelser. De här plaggen var så obekväma att operatörerna var benägna att bära dem på fel sätt. Det var därför vi var tvungna att hitta en lösning.”

”I fortsättningen vill våra operatörer inte längre bära andra skyddskläder än Tyvek® plagg”.

S.G.A.-J. Meyer-teamen använde redan Tyvek® overaller –Tyvek® 500 Xpert – för lättare arbeten och var nöjda med den. Lucie Lambert och Frédéric Fontaine beslutade sig för att prova den helt nya Tyvek®800 J overallen, som är särskilt lämpad för saneringsarbeten tack vare beständigheten mot trycksatta strålar från lågkoncentrerade, oorganiska kemikalier.

Tyvek®800 J (kategori III, typ 3) utvecklades som ett mycket bekvämt alternativ till  de kemiska skyddsdräkter som användes för mindre krävande typ 3-tillämpningar. Dessa är ofta tillverkade av tre lager polyetenfilm som kan vara styv, inte följsam och framförallt mycket varm.

Tyvek®800 J är det första Tyvek® plagget som certifierats som ”vätsketätt” (typ 3). För att tillfredsställa sina olika behov behöver SGA J. Meyer inte längre hänvisa till flera plagg, ett faktum som minskar kostnaderna. Dessutom andas overallen Tyvek®800 J och släpper igenom fukt från kroppen, till skillnad från de vanligast förekommande alternativen. Detta kan bidra till att förenkla stresshantering på grund av värme. Plagget ökar därför användaracceptansen, personalens produktivitet och plaggets livslängd.

Efter ett par månaders användning håller alla med. Alla företagets operatörer och tekniker använder nu Tyvek®800 J . ”Våra operatörer vill inte längre bära något annat än  Tyvek®800 J, eller den vita dräkten med orangea ränder som de kallar den”, tillägger Frédéric Fontaine. ”När de använder en trycksatt vätskespray och står nära tanken är de perfekt skyddade och blir aldrig våta. Plagget är bekvämt tack vare att väven kan andas och är relativt lätt samtidigt som rörelsefriheten förblir obehindrad. Dessutom, eftersom det är väldesignat och mindre stelt än plaggen vi använde förut, är det mindre troligt att det nöts av dagliga arbeten.”

När det gäller kemiskt skydd använder operatörerna hos S.G.A.-J. Meyer det här plagget i tanken när de utför rengörings- och avfettningsarbeten och även vid pumpning på kunders anläggningar som kräver dissipativa kläder. Tyvek® 800 J är antistatiskt behandlad inuti och ger elektrostatiskt skydd enligt SS-EN1149-1 och även enligt SS-EN1149-5 om de är ordentligt jordade.

“ Tyvek® 800 J ger effektivt skydd mot lågkoncentrerade oorganiska kemikalier och märks knappt tack vare att de är så lätta och bekväma att använda. Alla skydds- och komfortkriterier uppfylls av en enda produkt, vilket gör den här dräkten mycket mångsidig. Ett faktum som förklarar framgången hos de anställda hos S.G.A.-J. Meyer,” sammanfattar Lucie Lambert.