DuPont™ Tyvek® Protects Bénéteau Shipyard Employees

Hos den världsledande båttillverkaren Bénéteau utförs varje steg i tillverkningsprocessen för hand. De anställda som arbetar för hand skyddas mot risker i arbetet med DuPont™ Tyvek® overaller.

I mer är 100 år har Bénéteau byggt fiskebåtar och yachter. I dag med sex tillverkningsenheter i Frankrike och en i USA har Bénéteau blivit en världsledande båttillverkare.

År 1884 startade skeppsbyggaren Benjamin Bénéteau sitt första skeppsvarv i Saint-Gilles-Croix-de-Vie i Frankrike. År 1912 kastade hans första tonfiskfiskebåt loss, mycket tack vare att hans företag hade expanderat. År 1964 gav sig Bénéteau in på yachtmarknaden, något han aldrig har ångrat.

Bénéteau värdesätter ett väl utfört arbete och prioriterar alltid båtförarens njutning och säkerhet. Utöver båtbyggande, som upptar merparten av gruppens verksamhet, investerar Bénéteau även i att bygga hus, slott och bilar som inte kräver körkort.

Vikten av personlig säkerhet

Bénéteau använder enorma mängder polyester till alla sina konstruktioner. Polyestern appliceras i formar för att bli både skrov och däck. I Saint-Gilles-Croix-de-Vie är Christian Cardineau, anläggningschef, särskilt noga med säkerhet. Han säger ”allt eftersom vi expanderar har personalens säkerhet blivit den avgörande faktorn för vårt företag.”

Varje steg i båttillverkningen utförs i en exakt ordning. Processen börjar i våra gjuterier och fogningsverkstäder, därefter följer monteringslinjen där inre och yttre utrustning monteras, sedan vidare till provningsdockan och till sist till leveransområdet. Allt görs för hand. Inga av de olika preparationsfaserna har automatiserats.

För gjutning och fogning har företagets säkerhetsavdelning gjort skyddsdräkter obligatoriska. De anställda utför många olika arbeten för hand på de här områdena och är särskilt utsatta för projektioner av pulveriserad polyester eller spridning av fina partiklar av torra ämnen.

I gjuteriet skär de anställda ut och sprider polyesterfibrer på en beläggning av lösningsmedelsbaserade hartser med hjälp av en sprutpistol. En annan operatör använder sedan en roller för att jämna ut och bearbeta varje kvadratcentimeter av ytan. Alla gjutare måste bära Tyvek® overaller.

Temperaturen inuti byggnaderna övervakas konstant för att kontrollera utvecklingen av råmaterialet, särskilt polyestern. Temperaturen varierar från 15 °C på vintern till 33 °C under högsommaren. De anställda uppskattar lättheten och andningsförmågan hos Tyvek®s skyddsdräkter och att de även under värmeböljor kan utföra sina respektive arbetsuppgifter och känna sig bekväma.

I fogningsverkstaden utförs ett annat viktigt och känsligt arbete. Här arbetar de anställda i en atmosfär som är full av fina partiklar från torra ämnen från slipmaskinerna som används för att slipa ned och slutföra strukturerna från gjuteriet. Maximalt skydd krävs för denna personal som utöver sina Tyvek® overaller även använder skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsmasker.

Bevisad säkerhet

DuPont™ Tyvek® dräkter och armskydd valdes ut efter en serie tester som utfördes av Bénéteaus läkare, sköterskor och säkerhetsavdelning för att säkerställa att all personal hade effektivt skydd mot alla typer av arbetsrelaterad exponering.

Doktor Grossin och herr Guittonneau, ansvariga för säkerhetsutbildning hos Bénéteau påpekade: ”Dåligt designade dräkter kan orsaka dermatit kopplad till kontaktallergier genom exponering från kemikalier som bildar polyesterhartser eller mekaniskt relaterade eller friktionsrelaterade irritationer orsakade av fibrer eller damm. Dessa förhållanden kräver kostsamma behandlingar och leder till perioder med sjukfrånvaro som kan vara i upp till flera veckor”.

Robustheten hos dräkterna från DuPont Personal Protection har kontrollerats mycket noggrant. Egenskaper som användarna uppskattar är dräkternas kvalitet, soliditet och komfort som ger större rörelsefrihet. Efter att ha konstaterat att dräkterna är av hög kvalitet ser säkerhetsavdelningen på Bénéteau till att dräkterna byts efter varje användningstillfälle.

Ett originalverktyg, Bénéteau-katalogen

Som en måttstock på hur viktig de anställdas säkerhet är har Guittonneau utvecklat ett originalverktyg för all personlig skyddsutrustning som används vid produktionsanläggningarna: Bénéteaus PPE katalog med hänvisningar. Den här unika katalogen som uppdateras regelbundet innehåller alla tillbehör och referenser som finns för att optimera beställningsprocessen.