Tychem® 6000 F ger biobarriär mot mycket smittsamma patogener

 

För att skydda sin personal använder Altona ambulansservice i Hamburg (i Tyskland) Tychem® 6000 F som biobarriär mot mycket smittsamma patogener.

I Hamburg är Bernhard Nocht Institute (BNI) ett av fem tyska kompetenscenter för isolering och behandling av mycket smittsamma sjukdomar. Patienter som misstänks lida av mycket smittsamma virussjukdomar såsom ebola eller SARS skickas direkt till isoleringsavdelningen på BNI 1:s kliniska avdelning.

Hamburg-baserade Altona brand- och ambulansservice ansvarar för transporter av patienter klassificerade i grupp 3.3 för hög infektionsrisk i den specialutrustade, smittskyddsambulansen. Endast brandmän med normal utbildning får lov att vårda patienterna i smittskyddsambulansen. För att maximera säkerheten måste all personal bära Tychem® 6000 F skyddsdräkt från DuPont Personal Protection, skyddshandskar och respiratorförsedd huva. Efter användning utförs en mycket strikt desinficeringsprocess.

Tre personer ur ambulansstaben måste bemanna smittskyddsambulansen. Två av dem har direktkontakt med patienten och den tredje, den så kallade desinficeraren, är både förare och teamledare. Patientsektionen och förarhytten är inte förenade på något sätt (den enda kommunikationen sker via ett intercom-system). Detta innebär, trots att föraren bär skyddsdräkt, att ingen respiratorförsedd huva eller andningsapparat krävs under transporten.

Efter kontakt med den smittade patienten måste skyddsdräkten desinficeras med utspädd perättiksyra i fem minuter innan den tas av, så när överföringen är slutförd är det desinficeraren/teamledaren/föraren som utför dekontamineringen av de två andra kollegorna. För detta kommer han/hon att lägga till en standardandningsmask, skyddshandskar och gummistövlar till Tychem® 6000 F skyddsdräkten som redan bärs.

Vid alla anrop följs smittskyddsambulansen av en vanlig ambulans med ett team på två personer. De här två akutvårdarna är reservpersonal som finns till hands om kollegorna ombord på smittskyddsambulansen behöver ersättas eller om det krävs extra hjälp och även de bär Tychem® F-dräkter. Den efterföljande ambulansen tjänar också som ett kontamineringsfritt område för förvaring av utrustning.

Den här typen av patientöverföring övervakas alltid av en akutläkare och ambulanstjänstens verksamhetschef, som båda har varsin assistent, och en senior tjänsteman som ansvarar för arbetet. Sammanlagt kräver ett smittskyddsanrop fyra bilar och tio personer. Innan Tychem® 6000 F började användas var siffran den dubbla.

Förr, beroende på överföringstiden för anropet, var Hamburgs brandkår tvungna att bistå med tillräckligt antal reservofficerare. En av huvudorsakerna till storskaligheten i detta var att de kemiska helskyddsdräkterna var mycket tunga för ambulanspersonalen att bära och dessutom var den maximala användningstiden (30 minuter) kraftigt begränsad av andningsapparaten (tryckluftsrespirator).

Jämfört med de kemiska helskyddsdräkterna som användes tidigare gör Tychem® 6000 F arbetet mycket enklare och ger samma höga nivå av skydd mot bakterier och virus. Tack vare Tychem® 6000 F kan ambulanspersonalen skydda sig med en transparent, respiratorförsedd huva som matas med frisk luft via en filter/ventilatorenhet som bärs utanpå dräkten och fästs i bältet. Ett lätt övertryck uppstår under huvan för att minimera risken för patogenpenetration och batteriet som driver andningsapparaten har en drifttid på 8 timmar.

Jämfört med tidigare behövs bara hälften av personalen vid utryckning efter ett smittskyddsanrop, vilket kraftigt minskar behovet av personal.