AB Lifosa skyddar personal med Tychem® F2 skyddskläder

När AB Lifosa testade Tychem® F2 plagg som levererades av UAB Nota Bene, en litauisk återförsäljare av skyddskläder från DuPont, bekräftade deras resultat att personalen var skyddade och bekväma under hela arbetsdagen.

Aktiebolaget AB Lifosa är en av de största producenterna av fosforhaltiga gödselmedel i Europa och en av de ledande kemiföretagen i Litauen. De producerar cirka 800 000 ton ammoniumfosfat och över 70 000 ton foderfosfater varje år, och har fler än 1 000 anställda. Företagets kärnprodukter inkluderar ammoniumfosfat och foderfosfater i form av monokalcium och dikalcium, aluminiumfluorid, svavelsyra och extraktiv fosforsyra.

Om AB Lifosa

Cirka 90 % av AB Lifosas produkter exporteras till länder i EU och till kontinenterna Asien, Afrika och Amerika. Det är ett litet under att företaget har belönats med titlar såsom "Årets exportör", "Innovatör" och "Mest framgångsrika producentföretaget." Kvaliteten på företagets diammoniumfosfat och monokalciumfosfat har blivit erkända som "Årets produkter" lokalt och har fått guldmedaljer.

För att kunna utöka produktionsvolymen och samtidigt säkerställa en fortlöpande hög produktkvalitet investerar AB Lifosa mycket pengar i förbättring av den tekniska sektorn. Rekonstruktionsarbetena som inleddes år 2000 har inneburit att anläggningen har blivit den största producenten av svavelsyra i Europa. För att förbättra energieffektiviteten har arbetet inkluderat användning av restvärme (HRS). I det här fallet har värmeutsläpp från produktionsprocessen för svavelsyra använts för att generera värme och elektricitet till andra delar av anläggningen.

Personalskydd

AB Lifosa leder sin produktion enligt kvalitetsledningsstandarden SS-EN ISO 9001:2000, miljöledningsstandarden SS-EN ISO14001:2004 och arbetsmiljöledningsstandarden arbetsmiljöledningsstandarden OHSAS 18001:1999. Genom att uppfylla kraven i de senaste standarderna siktar AB Lifosa på att minska risken för att deras anställda ska exponeras för aggressiva och skadliga substanser och att förbättra den allmänna säkerheten för anställda som arbetar i produktionsområdena. En del av strategin inkluderar förnyelse och användning av den effektivaste personliga och kollektiva skyddsutrustningen.

Produktionsprocessen för gödselmedel inleds med tillverkning av svavelsyra med en koncentration på minst 92,5 %. När svavelsyran späds ut och vid annat arbete där aggressiva arbetsförhållanden råder och det finns potentiella kemiska risker måste de anställda skyddas med kemiska skyddsdräkter.

Urvalsprocessen för de kemiska skyddsdräkterna omfattade en rad försök där ett antal olika plagg testades. Resultatet av försöket visade att dräkter av gummi och andra material var för tunga att bära och gav endast begränsad komfort eller kemiskt skydd.

När AB Lifosa testade tio Tychem® F2 skyddsdräkter som levererades av UAB Nota Bene, en litauisk återförsäljare av skyddskläder från DuPont, bekräftade resultaten att personalen var skyddade och bekväma under hela arbetsdagen. Säkerhetsanvarig hos AB Lifosa, K-stutis Brazauskas, sade att DuPont™ Tychem® F2 overaller som användes för att skydda personalen mot exponering för olja, kemikalier, biologiska ämnen och andra substanser var "mycket bekväma att använda tack vare att de är lätta och på grund av deras designegenskaper."

Egenskaper och fördelar med Tychem® F2

Tychem® F2 overaller är idealiska för många industrier och tillämpningar där människor kan exponeras för oljor, kemikalier, biologiska ämnen och andra skadliga substanser. Tychem® F2 overaller, med skydd av typ 3 (mot trycksatta kemiska vätskor), typ 3-B (mot smittsamma ämnen), typ 4 (mot aerosoler i vätskeform), typ 5 (mot fasta luftburna kemiska partiklar) och typ 6 (begränsat skydd mot vätskestänk), är lätta, flexibla och hållbara och ger säkert och tillförlitligt skydd mot kemiska och biologiska risker – allt i ett plagg.

Materialet som Tychem® F2 plaggen är tillverkade av har genomgått sofistikerad provning för kemisk permeabilitet och mekaniska egenskaper. Mer än 100 kemikalier har provats på det här sättet av olika oberoende kontrollorgan, och resultaten visar att Tychem® F2 materialet ger en effektiv barriär mot många högkoncentrerade oorganiska kemikalier och organiska kemikalier.

Tychem® F2-materialet uppfyller kraven i SS-EN 14126:2003 (skydd mot smittsamma ämnen) i den högsta beständighetskategorin och ger skydd mot radioaktiva föroreningar i partikelform i enlighet med SS-EN 1073-2. Materialet har även antistatbehandlats på insidan för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiska laddningar när luftfuktigheten överstiger 25 %. Det här uppfyller kraven i SS-EN 1149-5.

AB Lifosa använde även Tyvek®

Efter försöksperioden införde AB Lifosa även användning av DuPont™ Tyvek® overaller för lagerpersonal och sprutlackerare. Användarna noterade att Tyvek® overallen hade den bästa passformen och designen och gav passande skydd för deras arbetsuppgifter.