Tyvek®-skyddskläder

ANVÄNDARAPPLIKATION

Lägg till filter

Arbeta med asbest

Arbeta med asbest

Skyddsoveraller tillverkade av DuPont™ Tyvek® hjälper till att skydda personal med hållbart, bekvämt och robust skydd mot asbestfibrer.

Bilverkstad – personlig skyddsutrustning

Bilverkstad – personlig skyddsutrustning

Läs om varför korrekta säkerhetsåtgärder såsom att bära skyddskläder tillverkade av DuPont™ Tyvek® eller DuPont™ Tychem® bör tillämpas inom industri och handel för att skydda mot ofta underskattade faror med ytbehandlingar och beläggningar.

Damm- och partikelskydd

Damm- och partikelskydd

Läs om hur DuPont™ Tyvek® produktsortimentet skyddar personer och processer med det bästa skyddet mot kemikalier, damm och partiklar.

Dekontaminering och sanering

Dekontaminering och sanering

Lär dig hur skyddskläder kan skydda personal som arbetar med dekontaminering och sanering och samtidigt är mycket bekväma och har bra passform så att användarna kan göra sitt bästa.

Industriella skyddsdräkter

Industriella skyddsdräkter

Våra forskare och tekniker har skapat och mycket noggrant testat våra ledande varumärken som används för industriellt skydd. Till exempel Nomex®, Tychem®, Tyvek®, ProShield® och Kevlar®. Läs mer om dessa varumärkens roller inom industrisäkerhet och personalskydd.

Industrirengöringstjänster

Industrirengöringstjänster

Läs om hur plagg av DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® skyddar personal som arbetar med industrirengöringstjänster.

Industrisäkerhet

Industrisäkerhet

Våra forskare och tekniker har skapat och mycket noggrant testat våra ledande varumärken som används inom industrin. Till exempel Nomex®, Tychem®, Tyvek® och Kevlar®. Läs mer om deras roller inom industrisäkerhet och personalskydd.

Kemiskt skydd

Kemiskt skydd

Läs om hur DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® skyddsplagg ger personal i kemikaliebranschen kemiskt skydd från faror såsom farliga partiklar och kemiska ångor och vätskor.

Kemiskt skydd för militär och polis

Kemiskt skydd för militär och polis

DuPont erbjuder lösningar som ger kemiskt skydd mot många olika faror. Se hur varumärkena Tyvek®, Tychem® och Nomex® ger kemiskt skydd för militärer och poliser i situationer när de exempelvis är först på plats, räddar offer, begränsar utsläpp, samlar bevis, avlägsnar kroppar, sanerar platser och för att inte tala om vid kriminalteknisk utredning och brottsplatsundersökning.

Nukleära skyddskläder

Nukleära skyddskläder

Läs om hur nukleära skyddskläder med DuPont™ Tyvek® material hindrar kontaminering av hud och underplagg.

Personlig skyddsutrustning för livsmedelsindustrin

Personlig skyddsutrustning för livsmedelsindustrin

Läs om hur korttidsskyddskläder skyddar personal och processer i livsmedelindustrin.

Personlig skyddsutrustning för personal i måleribranschen

Personlig skyddsutrustning för personal i måleribranschen

Läs om hur lågluddande skyddskläder av DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® kan säkerställa hög produktkvalitet på ytbehandlingar och sprutmålningsapplikationer.

Personlig skyddsutrustning för personal i olje- och gasindustrin

Personlig skyddsutrustning för personal i olje- och gasindustrin

Läs mer om vilka typer av risker personal i olje- och gasindustrin utsätts för och vad DuPont™ Tyvek®, DuPont™ Tychem® och DuPont™ Nomex® kan skydda mot.

Personlig skyddsutrustning inom jordbruket

Personlig skyddsutrustning inom jordbruket

Läs om hur plagg av DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® ger tillräckligt skydd mot korskontaminering av bakterier och biologiska ämnen som används inom jordbruket och för jordbrukare som preparerar och använder fytosanitära produkter.

Skydd för personal i den petrokemiska och kemiska industrin

Skydd för personal i den petrokemiska och kemiska industrin

Läs om hur plagg av DuPont™ Nomex®, DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® skyddar operatörer och tekniker mot faror i den petrokemiska industrin.

Skydd mot kemiska och biologiska faror

Skydd mot kemiska och biologiska faror

Kemiska och biologiska skyddsdräkter av DuPont™ Tychem® eller DuPont™ Tyvek® ger skydd upp till kategori III av typ 3-B, 4, 5 och 6 mot kemiska och biologiska faror. Dessa bekväma korttidsplagg finns i många olika modeller för olika användningsområden.

Skydd mot kontaminering från cytostatika

Skydd mot kontaminering från cytostatika

Personal som arbetar med cytostatika ska använda effektiva skydd mot dessa läkemedel, eftersom många av dem är cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska. Samtidigt är det viktigt att skydda produkten mot kontaminering från människor. Det bästa sättet att uppnå detta är att bära lämplig personlig skyddsutrustning.

Skyddskläder för räddningspersonal

Skyddskläder för räddningspersonal

Emergency response garments are often worn for long periods in very intense, stressful environments and in locations which may be physically inaccessible.

No results founds