Tychem® VB870

De ofodrade Tychem VB870-handskarna är tillverkade i fluoroelastomer (gummi) med en Viton®-beläggning över butyl som erbjuder en unik nivå av beständighet mot frätande syror.

De är särskilt utformade för hantering av alifatiska och aromatiska kolväten – till exempel bensen, toulen och xylen – under långvariga perioder.

Med en tjocklek på 0,63 mm erbjuder de komfort och skydd på oöverträffad nivå vid användning i industriella och militära miljöer.

När inget annat skyddar. Perfekt vid långvarig exponering för klorinerade lösningsmedel samt alifatiska och aromatiska kolväten, till exempel bensen, toluen, xylen. Lämplig för militär användning.