Tychem® VB830

De ofodrade Tychem VB830-handskarna är tillverkade i fluoroelastomer (gummi) med en Viton®-beläggning över butyl som erbjuder en unik nivå av beständighet mot frätande syror.

De är särskilt utformade för hantering av alifatiska och aromatiska kolväten, till exempel bensen, toulen och xylen under begränsade perioder.

Med en tjocklek på bara 0,30 mm ger den mjuka ytan en känsla av ett "andra skinn" vilket är unikt för den här nivån av kemikaliebeständighet.

När inget annat skyddar. Perfekt vid kortare till medellång exponering för klorinerade lösningsmedel samt alifatiska och aromatiska kolväten, till exempel bensen, toluen, xylen.