Tychem® BT770

Tychem BT770-handskar har utformats för att ge optimalt skydd och fingerkänsla vid hantering av ketoner och estrar.

Med ett robust grepp och 0,63 mm tjocklek möjliggörs god rörlighet och säker hantering under kontinuerlig användning.

Erbjuder högsta permeationsbeständighet mot gaser och vattenånga för alla skyddsmaterial som används vid tillverkning av handskar med robust yta. Perfekt vid långvarig exponering för frätande kemikalier, alkoholer, ketoner och estrar.