Tychem® Handskar

Tychem® Glove Line för bättre kompatibilitet med våra produkter inom personlig skyddsutrustning.

Skyddsplagg mot kemikalier är mer än overaller och masker. Som svar på synpunkter från flera branscher har nya Tychem® Glove Line förbättrad fastsättning för användning med alla våra produkter.

I serien finns 12 produkter med olika konstruktion inom fyra huvudfamiljer: Nitril, neopren, butyl och butyl/Viton för skydd mot brand, kemikalier och biologiska faror.

 

Tychem® Glove Line finns med följande produkter:

 • Tychem® PV 350 – en extremt slitstark, bomullsfodrad PVC-konstruktion med tåligt grepp. Perfekt för defensivt skydd mot kemikalier, olja och fett.
 • Tychem® NT420 – en mycket beständig engångshandske som skyddar mot de flesta oljefetter och kolväten. Perfekt för jobb som kräver skydd mot kemikalier samtidigt som taktil urskiljning bevaras. Rekommenderas för livsmedelskontakt, laboratorier och hantering av små delar.
 • Tychem® NT430 – en mycket bekväm nitrilhybrid. Perfekt för arbete i våta och oljiga miljöer och vid hantering av små delar.  Godkänd för livsmedelshantering.
 • Tychem® NT450 – en flexibel, ogenomtränglig handske med dubbel nitrilbeläggning och stickat foder. Perfekt vid tungt arbete eller långvarig exponering för farliga kemikalier och lösningsmedel.
 • Tychem® NT470 – utformad för att hålla länge och minska trötthet. Perfekt för säkert arbete i våta och oljiga miljöer. Handsken är ofodrad och har en ergonomisk utformning för maximal komfort.
 • Tychem® NT480 – utformad för att hålla länge och minska trötthet. Perfekt för säkert arbete i våta och oljiga miljöer. Handsken har ett flossat foder och en ergonomisk utformning för förbättrad komfort.
 • Tychem® NP530 – tillverkad i dubbeldoppad neopren på naturgummi. Perfekt för noggrann hantering i miljöer där det förekommer lösningsmedel. Neopren över naturgummi ökar fingerkänslan och minskar tröttheten i händerna.
 • Tychem® NP560 – en beständig barriär mot en rad olika kemikalier, inklusive syror, frätande medel, lösningsmedel, fett och olja. Perfekt vid tungt arbete eller användning som innebär långvarig exponering för lösningsmedel.
 • Tychem® NP570CT – perfekt skydd där arbetsuppgifter innebär risk för både exponering för kemikalier och skärskador. Ger nivå 5-skydd mot skärskador och förstklassigt skydd mot syror, frätande medel, lösningsmedel, fett och olja.
 • Tychem® BT730 – högsta permeationsbeständighet mot gaser och vattenånga för alla skyddsmaterial som används vid tillverkning av handskar som ger känslan av ett ”andra skinn”. Perfekt för kortare eller medellång exponering för frätande kemikalier, alkoholer, ketoner och estrar.
 • Tychem® BT770 – högsta permeationsbeständighet mot gaser och vattenånga för alla skyddsmaterial som används vid tillverkning av handskar med grov yta. Perfekt för lång exponering för frätande kemikalier, alkoholer, ketoner och estrar.
 • Tychem® VB830 – när inget annat skyddar. Perfekt vid kortare till medellång exponering för klorerade lösningsmedel samt alifatiska och aromatiska kolväten, till exempel bensen, toluen och xylen.
 • Tychem® VB870 – när inget annat skyddar. Perfekt vid långvarig exponering för klorerade lösningsmedel samt alifatiska och aromatiska kolväten, till exempel bensen, toluen och xylen. Lämplig för militärt bruk.