ProShield® 60-overaller

DuPont™ ProShield® 60 – mikroporöst skydd för allmänna underhållsarbeten

DuPont™ ProShield® 60 dräkt (modell CHF5a) ger ett bra skydd mot partiklar och har dessutom kraftigt vätskeavvisande egenskaper. De här plaggen, som är tillverkade av mikroporös film på en nonwoven väv av polypropylen, är specialdesignade för att skydda mot exponering enligt typ 5 och 6.

ProShield® 60 skyddsplagg är perfekta för användningsområden med lägre krav på barriär, hållbarhet och bekvämlighet – exempelvis vid allmänt underhållsarbete, på sjukhus och i andra branscher. De ger en barriär mot ofarliga, torra partiklar ned till 1 mikron och är vätskeavvisande. De ger dock endast en begränsad kemisk permeationsskyddsbarriär mot vanliga vattenbaserade kemikalier med låg koncentration. (Vid kontaminering rekommenderas byte till ny dräkt.) Det här materialet har begränsad andningsförmåga – komfort: det är enbart permeabelt för vattenångor (inte luft).

ProShield® 60 dräkter rekommenderas inte för farliga användningsområden som kräver hög nötningshållfasthet, på grund av känsligheten hos den yttre filmen.

 

Mer information om ProShield® 60 overaller.

 

INFORMATION & IDÉER

ANVÄNDARAPPLIKATION