Virusjägare som letar efter utbrott av nästa dödliga sjukdom  bär Tyvek® overaller

160822121454-bat-cave-researchers-exlarge-169

Det är en långsam och krävande nedstigning som hindras av skyddsdräkter från topp till tå. En trästege hänger ned på sidan när två forskare i vita dräkter och andningsmasker tar sig in i Grootboom-grottan i Sydafrika.

Dräkterna gör färden mer krävande, men de är det enda som gör skillnaden mellan säkerhet och exponering.

Inuti grottan klänger sig tusentals fladdermöss fast hårt på väggarna eller flyger omkring i klungor. Hur många som helst av dem kan ha dödliga patogener.

Utan dräkterna är forskarna mottagliga för alla potentiella zoonotiska sjukdomar som fladdermössen kan ha och som kan smitta från djur till människor.

I den här specifika delen av grottan finns långfingrade fladdermöss. Wanda Markotter, en forskare vid University of Pretoria, fångar en i ett nät och sträcker försiktigt ut dess vingar.

"Den här specifika arten har drabbats av vissa rabiesrelaterade virus," säger Markotter. "De lever i tätbefolkade områden, så människor kommer att komma i nära kontakt med dem."

Det är en annan viktig aspekt av den här platsen. Det här är inte någon avlägsen grotta. Den ligger bara några kilometer från den tätbefolkade staden Johannesburg.

"Det finns 1 240 arter av fladdermöss i världen," säger Markotter. "Så de representerar en stor grupp däggdjur och det är därför vi troligtvis hittar en massa virus i dem."

Forskare spårar djur här i Sydafrika och i hela världen som en form av tidigt varningssystem för sjukdomar som kan drabba människor. Det är vida omtalat att exempelvis de första fallen av ebola började med en fladdermus.

År 2014 drabbades Västafrika av ett ebolautbrott utan motstycke, med fall koncentrerade i Sierra Leone, Liberia och Guinea. Sjukdomen upptäcktes första gången 1976 i vad som nu är Demokratiska republiken Kongo och det har varit flera utbrott sedan dess som har varit välkontrollerade, men i dag är det mer utmanande. I en tid då det internationella resandet har kopplat samman världen mer än någonsin tidigare kräver det en global insats för att förhindra ett utbrett utbrott, som utbrottet 2014 visade oss.

Mycket av samordningen sker på huvudkontoret för det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), i Atlanta, Georgia. CDC övervakar 10 globala smittskyddsinstitut runt om i världen, inklusive i Sydafrika, där konstant övervakning pågår.

"Vi spårade nästan 300 oroväckande utbrott av smittsamma sjukdomar i 145 länder," säger doktor Jordan Tappero, chef för Global Health Protection Center på CDC. Detta var under en tvåårsperiod.

"Endast cirka 30 % av länderna är självförsörjande och kan förebygga, upptäcka och hantera utbrott av smittsamma sjukdomar," säger Tappero. "Vi arbetar i hela världen för att försöka förbättra kapaciteten, så att vi har partner överallt som kan rycka ut snabbt."

Övervakningen börjar med team på marken i grottor som Grootboom.

Teamet kryper nu i en smal gång för att nå en annan kammare, där andra fladdermusarter med andra potentiella patogener bor. Alla fladdermöss har potential att ha rabies, Marburg och till och med ebola. Dessa är några av världens dödligaste, men minst förstådda virus.

Risken är befogad på grund av det viktiga arbetet, eftersom det gäller folkhälsan, säger Markotter.

"Om du inte vet vad som finns i djuren kan du inte identifiera ett utbrott hos människor snabbt," säger hon. "Större delen av tiden rycker vi bara ut när många människor dör och vi inte vet var viruset kom ifrån eller vilken patogen som orsakade det."

Utanför grottmynningen byggs ett provisoriskt labb upp under ett vitt popuptält. Fladdermöss som har samlats in från olika delar av grottan testas genom prover som tas från deras munnar, päls och vingar, och allt antecknas minutiöst. Detta är en del av den konstanta övervakningen och de tidiga varningssystemen.

Om teamet vet vad som cirkulerar bland fladdermössen kan de varna för det och be befolkningen vidta förebyggande åtgärder eller leta efter vissa symptom. Deras insatser har betydelse för att hålla den här nära världen frisk.

Källa:: CNN
Författare: Samantha Bresnahan. CNN's David McKenzie och Brent Swails bidrog till den här rapporten.