Skillnaden med Tychem®

Om riskerna för operatörer ska minimeras måste skyddskläder mot aggressiva industrikemikalier inte enbart vara exceptionella ur ett barriärsperspektiv utan även tillhandahålla tillfredställande nivåer av slitstyrka och samtidigt vara bekväma att bära. Tychem® produktportfölj med överdragsplagg för skydd mot kemikalier från DuPont har utformats för att skydda personal mot ett stort antal kemiska faror och samtidigt ge skydd, komfort och slitstyrka.

Även om kemiska skyddsdräkter aldrig ska användas som ett alternativ till att minska eller eliminera risken för exponering av kemikalier finns det i många situationer få eller inga alternativ eller så är det en obligatorisk säkerhetsåtgärd. Vid många industriprocesser och saneringsinsatser är det omöjligt att garantera att personal inte utsätts för oavsiktlig exponering för kemikalier. I andra fall, såsom vid oavsiktligt spill eller dekontamineringsarbeten, finns det alltid ett behov av ett kontinuerligt skydd mot alla kända, förväntade och möjliga risker.

VIKTEN AV ATT GÖRA RÄTT

Det finns ett antal material med högpresterande barriärer som har visat sig ge ett bra skydd när de används i kemiska skyddsdräkter. Alla kemiska skyddsdräkter är dock inte desamma och vissa av de här materialen är mer effektiva än andra mot olika kemikalier och kemiska koncentrat. Det är därför absolut nödvändigt att få vägledning och prestandauppgifter från berörd tillverkare. Olika material har olika skyddsprestanda. Det är viktigt att tänka på att inga skyddskläder och inte heller några material eller filmer ger ett absolut eller evigt skydd mot alla kemikaliefaror i alla situationer.

Detta innebär att valet av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) mot kemikalier är en komplex och allvarlig uppgift som potentiellt kan få konsekvenser.

KOMPROMISS

I de flesta fall blir det en kompromiss mellan komfort och skydd vid val av lämplig personlig skyddsutrustning mot kemikaliefaror och detta är ett problem som kräver mycket noggrann omsorg om detaljer. Målet måste alltid vara att tillhandahålla bästa möjliga skydd och samtidigt se till att användningen av sådana skyddskläder inte utgör ytterligare risker. Detta eftersom den potentiella risken för att överdragskläder, som kan vara mycket täta och rörelsebegränsande, bidrar till eller förvärrar faran för operatörer i främsta ledet är en överhängande och ofta underskattad fara.

Personlig skyddsutrustning med hög prestanda som samtidigt ger ett effektivt skydd mot kemikalier kan i sig utgöra nya faror relaterade till fysisk och/eller psykisk stress. Exempelvis är den livshotande risken för hypertermi (värmeslag) på grund av oventilerade skyddskläder väl dokumenterad. På liknande sätt är psykisk stress kopplad till att bära för åtsittande, för stora eller ibland för klaustrofobiska arbetsdräkter inte lika väldokumenterad, men ändå en realitet. Allt som kan påverka omdömet hos en operatör på ett negativt sätt i en mycket farlig och stressig miljö måste tas på allvar.

BEKVÄMT SKYDD

Utöver de fysiska och psykiska riskerna associerade till obekväm personlig skyddsutrustning kan även produktiviteten påverkas. Dessutom är det mycket vanligt att obekväma skyddskläder bärs på fel sätt. Detta är viktiga aspekter som måste beaktas vid val av skyddskläder. Sammantaget innebär detta att alla dessa faktorer visar att det är absolut nödvändigt att beakta komfort vid val av skyddskläder som är beständiga mot aggressiva kemikalier och andra högriskmiljöer. Vid storskaliga miljösaneringar är det särskilt viktigt att skyddskläderna är bekväma eftersom operatörerna på grund av faktorer såsom arbetets omfattning, de ofta avlägsna platserna, den naturliga oförutsägbarheten och behovet av anpassning efter proceduren kan vara tvungna att vistas i farozoner under långa perioder.

HÅLLBART SKYDD

Ett annat kritiskt problem när det gäller val av lämplig kemisk skyddsdräkt är materialets styrka och hållbarhet. Det är viktigt att välja skyddsdräkter som är tåliga och robusta nog att stå emot normal användning utan att skyddet i dräkterna försämras. Även de bästa skyddsbarriärer upphör att ge skydd om det blir hål i dem, om de får revor eller nöts.

Styrka och hållbarhet är egenskaper hos väven som oftast är associerade med bekvämlighet och rörlighet. Även om det är möjligt att öka komforten och rörligheten för användaren genom att minska mängden väv eller beläggningens tjocklek kommer detta med all säkerhet att påverka skyddet och plaggets livslängd, vilket inte är en bra kompromiss.

Styva och icke-elastiska barriärmembran kan överensstämma med gällande tekniska standarder och ge en acceptabel barriärprestanda under kontrollerade former vid laboratorietester, men de kan ändå vara oacceptabla när det gäller bekvämlighet och hållbarhet. Material av hårt och icke elastiskt PE-typ (polyeten) är exempelvis inte enbart väldigt obekvämt och rörelsehindrande utan har även en tendens att spricka över tid. Mikrosprickor kan vara mycket svåra att upptäcka och se och är en av huvudorsakerna till att barriärer bryts i verkliga situationer.

SKILLNADEN med Tychem®

Tychem® produktportfölj med kemiska skyddsdräkter från DuPont har utformats för att skydda personal mot många olika kemikaliefaror, samtidigt som de skyddar, är bekväma och slitstarka. Tychem® materialet är designat för kraftigt och robust skydd även under de mest krävande förhållanden och alla skyddskläder genomgår noggrann och oberoende provning innan de godkänns för användning. Tychem® materialet provas för permeationsförmåga mot många olika giftiga fasta ämnen, vätskor och gaser och skyddar användarna mot direkt exponering för hundratals potentiellt giftiga och skadliga kemikalier med industriellt, biologiskt, militärt, medicinskt och annat ursprung.

Tychem® 6000 F och Tychem® 2000 C skyddskläder skyddar mot många giftiga substanser, koncentrerade oorganiska kemikalier (även trycksatta), ultrafina partiklar, biologiska faror och kemiska stridsmedel. Alla modeller av Tychem® skyddsplagg har innovativa designegenskaper och ett komplett sortiment med certifierade tillbehör. Framförallt är de designade för att vara tåliga, lätta och elastiska och ha en passform som inte hindrar rörelsefriheten och som dessutom är ergonomisk. Vid viss typ av kemisk exponering kan nya Tychem® 4000S skyddsplagg vara det rätta valet. Det här senaste tillskottet i Tychem® serien för vidare traditionen med de skyddande egenskaperna hos det här kända varumärket och lägger till något annat: klassledande bekvämlighet och rörlighet för användaren. Det nya Tychem® 4000S materialet är baserat på Tyvek® från DuPont som ger ett effektivt och lättviktigt skydd för otaliga operatörer runt om i världen och är betydligt mjukare och lättare än de elastomerbaserade material som normalt används i konkurrenternas skyddsplagg. Tack vare den genomsnittliga vikten på endast 700 gram, den naturliga elasticiteten och den dimensionella stabiliteten hos det banbrytande Tychem® 4000 S materialet blir skyddsplaggen mycket bekvämare och lättare att använda i stressiga situationer som operatörer normalt hamnar i vid arbete i farliga miljöer.

SAMMANFATTNING

Genom att tillhandahålla nödvändigt skydd för användaren har den personliga skyddsutrustningen mot kemikalier stor inverkan på personalens produktivitet, kommunikation och komfort. I många fall kan behovet av personlig skyddsutrustning av en högre nivå få konsekvenser gällande operatörens komfort och effektivitet och om detta inte hanteras på rätt sätt är detta konflikter som kan leda till att fältoperatörer utsätts för ytterligare faror samt att arbetskläder som i andra fall är effektiva avvisas, används på fel sätt eller modifieras.

Tychem® sortimentet med skyddskläder från DuPont ger ett CE certifierat skydd mot kemikalier upp till kategori III, typ 3-B, 4, 5 och 6 och är dessutom lätta, elastiska och både riv- och nötningsbeständiga. Vid val av skyddskläder bör den som specificerar den personliga skyddsutrustning som ska användas alltid tänka på att en obekväm operatör är en olycklig operatör och en olycklig operatör är en icke-produktiv och möjligtvis osäker operatör.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAR DU ALLA SVAREN ELLER BEHÖVER DU HJÄLP?

När det gäller val av personskydd mot aggressiva industrikemikalier måste den som specificerar den personliga skyddsutrustning som ska användas vara medveten om att skyddskläder är det sista skyddsledet mot direktkontakt med kemiska substanser som kan vara mycket farliga. På grund av detta är valet av optimala skyddskläder mycket viktigt.

Bara för att skyddskläderna är registrerade som godkända i statiska test eller i kontrollerad laboratoriemiljö innebär inte detta att skyddet är lämpligt för en given arbetssituation. Individuella arbetsförhållanden kan variera mycket och varje situation eller händelse måste beaktas var för sig för att det ska vara möjligt att ta hänsyn till risker, skydd, hållbarhet och komfort. Det är inte tillförlitligt att välja skyddskläder (eller annan personlig skyddsutrustning) från en webbplats eller genom skriftlig information. Det bästa och säkraste valet av personlig skyddsutrustning baseras på sunt förnuft, djupgående förståelse för riskerna, omfattande kunskaper om principerna för personlig skyddsutrustning, tekniska standarder och utrustningens prestanda.

FÅ SVAR NU – FÅ PROFESSIONELLA RÅD.

DuPont, som är världsledande inom personlig skyddsutrustning, har hanterat säkerhetsbehov över hela världen med hjälp av de bästa teknikerna och innovationerna i mer än 40 år. DuPont Personal Protection ger omfattande support vid val av skyddskläder och kemisk riskbedömning och håller även utbildningar om användning av skyddskläder. Det finns en specialanpassad tjänst för val av alla Tyvek® och Tychem® skyddsplagg.