Tester som nyligen utfördes av ett oberoende, ackrediterat laboratorium visar att Tyvek® L1431N materialet har en god kemisk barriär mot kemikalier som erbjuder mycket bra skydd mot permeation av vätska.

Många tycker att skyddsoveraller ser likadana ut och att välja rätt kläder som ger bäst skydd mot vätskepenetration och permeation kan vara en svår uppgift. För att bedöma den faktiska barriärprestandan utfördes permeationstester (enligt SS EN ISO 6529, metod A) för att fastställa genomträngningstiden för några vanliga kemikalier i vit Tyvek®, MPF (Microporous Film (mikroporös film)) och SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond (spinnbunden-smältblåst-spinnbunden)) – material som ofta används i kemiska engångsskyddsdräkter av typerna 4, 5 och 6.

Vätskepenetration är en fysisk process där en vätska tränger in i ett tyg genom tygets porer eller hål. Permeation är den process där en riskfylld kemisk vätska tränger igenom skyddsklädernas material på molekylär nivå. Materialets permeationsbeständighet fastställs genom att mäta genomträngningstiden och hur snabbt den riskfyllda kemikalien tränger igenom och detekteras på tygets insida.

För att utföra permeationstestet och fastställa de faktiska normaliserade genomträngningstiderna användes 40 % hydroxid och 18 % svavelsyra, två kemikalier som är vanliga inom industrin. Med en normaliserad genomträngningstid på över 480 minuter med de här två vattenbaserade, oorganiska kemikalierna gav Tyvek® en tio gånger så bra barriär som de genomsnittliga resultaten för MPF, medan genomträngningen var omedelbar i SMS.

Även penetrations- och avvisningstester utfördes (enligt SS EN ISO 6530) och visade att det i stort sett inte var någon skillnad mellan de tre materialen, vilket indikerar att vätskebarriären hos de tre materialen verkar ge likvärdigt skydd. Den här standarden stipulerar dock endast 1 minuts exponering för den farliga substansen, vilket sällan är fallet under arbetsförhållanden.

Vid tester för permeation enligt SS EN ISO 6529, metod A, som avgör vilket motstånd materialet har mot permeation av vätskor och gaser, visade det sig att vit Tyvek® ger långtidsskydd i upp till 8 timmar mot de tidigare nämnda kemikalierna – mycket närmre vad som behövs i en faktisk användarsituation.

Tyvek® är ett utmärkt material tack vare att de kontinuerliga, starka högdensitetspolyetenfibrerna inte fäller och inte innehåller tillsatser eller fyllmedel. Den jämna ytan stöter bort vätskor och partiklar, vilket ger en mycket hög kemisk barriär i sin kategori. Även efter ytnötning bibehåller materialet en hög nivå av barriär, eftersom hela materialets tjocklek utgör en barriär i sig. Det här innebär att kontaminering, både från den person som använder overallen och från miljön som personen arbetar i, minimeras och därmed skyddas både produkter och processer. Tyvek® materialet är även extremt slitstarkt, mycket riv- och nötningsbeständigt, men kan fortfarande andas. Tack vare den jämna ytan förblir den mjuk att ta på och extremt flexibel, så att rörelseförmågan behålls.

Sortimentet med Tyvek® plagg inkluderar Tyvek® 500 Industry, Tyvek® 500 Xpert, Tyvek® 600 Plus, Tyvek® 400 Dual och Tyvek® 500 Labo. DuPonts ambition är att skydda varje person i varje situation och varje detalj uppmärksammas noggrant. Det är därför Tyvek® gör skillnad.