Professor Tytonius Demonstrates the Protective Powers of DuPont™ Tyvek®

DuPont presenterar professor Victor Tytonius, cybervetenskapsman som specialiserat sig på personalskydd, kemiska skyddsdräkter och material..

I en videoserie utför Professor Tytonius carries vetenskapliga experiment för att avslöja prestandan för tre nonwoven-strukturer – Tyvek®, MPF (Microporous Film (mikroporös film)) och SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond (spinnbunden-smältblåst-spinnbunden)). Den här nya, unika och engagerande digitala animationen som gör vetenskap till ett roligt och intressant men ändå lärorikt ämne kan även fungera som ett användbart verktyg för kravspecificerare när de ska välja skyddskläder och för användarna själva för att hjälpa dem att förstå på vilket sätt de skyddas och även för att de ska acceptera sina overaller.

Tyveks® historia
Serien är indelad i flera kapitel och är avsedd att visas över tid. Historien ger en förklaring till, och framhäver, de stora skillnaderna mellan materialen Tyvek®, MPF (Microporous Film (mikroporös film)) och SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond (spinnbunden-smältblåst-spinnbunden)).

ch1

Kapitel 1

ch2

Kapitel 2

ch3

Kapitel 3

Kapitel 1: I det här kapitlet framgår det att sedan Tyvek® skapades år 1955 finns det många liknande material på marknaden. De mest välkända är MPF och SMS. Från sitt imponerande laboratorium demonstrerar professor Tytonius tydligt att de här tre materialens fysiska egenskaper skiljer sig åt och att de ger mycket olika nivåer av skydd och komfort.

I kapitel 2 undersöker professorn huvudstrukturen i de här tre materialen genom att lägga dem under mikroskopet, och testar om materialets barriär ger avsedd effektivitet. Experimenten avslöjar materialens olika prestanda i ett laboratorium och bidrar till förståelsen av konsekvenserna i en verklig arbetsmiljö.

I kapitel 3 framlägger professor Tytonius vetenskapliga bevis för de olika strukturernas kemiska skyddsegenskaper. Han utför experiment för att testa plaggen för penetration och permeation enligt harmoniserade standarder och förklarar resultaten all eftersom de avslöjas.

I kapitel 4 avslöjar professor Tytonius hur väl de här tre olika typerna av kemiska skyddsmaterial presterar efter nötning. Experimenten avslöjar att prestandan för nytt, lättnött material kan variera, simulerar "skydd när de används" och vad som kan hända när de faktiskt används om uppgiften som utförs nöter plagget.

Genom den här innovativa och humoristiska presentationen ger animationen det viktiga vetenskapliga budskapet att om du vill ha det allra bästa skyddet som håller för arbetet som ska utföras bör du investera i de allra bästa overallerna. Professor Tytonius tar med sig tittarna på en resa där bevis för skillnaden med Tyvek® radas upp.