DuPont hjälper dig vid val av skyddskläder

Det finns många olika typer av kemiska skyddsdräkter tillgängliga på marknaden. När du står inför det svåra valet och den komplexa certifieringsinformationen, vilka kriterier kan du använda för att välja rätt skyddskläder?

En kort sammanfattning av Europastandarderna för kemiska skyddsdräkter och en guide för val av kemisk beklädnad hjälper dig med den här uppgiften.

En översikt över Europastandarder och CE märkning

Europadirektivet 89/686/EEG för personlig skyddsutrustning (PPE) refererar till ”PPE-kategorier”. Kemiska skyddsdräkter måste vara CE certifierade som PPE-kategori III. Sådana kläder uppfyller minimiprestandakraven i den specifika produktstandarden och identifieras med en CE märkning följd av den fyrsiffriga koden för det anmälda kontrollorganet och får ett CE certifikat (EG typkontrollintyg enligt artikel 10 i PPE direktivet).

Utöver det här initiala CE certifikatet måste tillverkaren säkerställa att produkten fortsätter att överensstämma och att den uppfyller originalcertifieringsprestandan. Tillverkaren måste ha ett kvalitetskontrollsystem för att säkerställa fortlöpande överensstämmelse med certifieringskraven. Till skillnad från PPE kategori I och II måste den personliga skyddsutrustningen granskas årligen av ett anmält kontrollorgan, som verifierar att den personliga skyddsutrustningen fortsätter att uppfylla kraven i CE certifikatet. I enkla termer ”tredjepartsverifiering av att CE certifikatet för produkten fortfarande är giltigt”. Detta kallas ”Kvalitetskontrollintyg ” enligt artikel 11 i PPE direktivet.

Harmoniserade standarder för kemiskt skydd

För att underlätta valet av kemiska skyddsdräkter av kategori III har EU definierat harmoniserade europeiska produktstandarder för sex nivåer av skydd (”typer”). Varje ”typ” är i huvudsak kopplad till en ”exponeringsnivå”. Europastandarden för varje ”typ” specificerar även vissa minimiprestandakrav, kallade prestandaklasser, för ingående väv, sömmar och i vissa fall komponenter.

Teknisk support

För användare som vill ha skräddarsydd hjälp med valet av skyddskläder erbjuder DuPont en omfattande personlig, teknisk tjänst. Techline  tjänsten är till för att ge svar på tekniska frågor om skyddskläder. Våra tekniker hanterar en omfattande databas om fysiska egenskaper och kemiska permeations- och penetrationsdata om materialen som används i Tyvek® och Tychem® overaller.

Använder du rätt skyddskläder för dina behov? Klicka här om du vill ha mer information.