Miljörapport om hur det nya förpackningskonceptet för DuPont™ Tyvek® 500 Xpert kan bidra till att minska växthusgasutsläpp 

Resultatet i en rapporti, publicerad av DuPont avslöjar att nya DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Eco Pack kan ha avsevärt mindre miljöeffekter jämfört med standardförpackningsformatet. Under hela förpackningensii livslängd finns det möjlighet att minska utsläppet av växthusgaser med motsvarande 3 ton CO2. Detta innebär en besparing på 77 700 MK primär energi, och minskar mängden fast avfall med 820 kg. Utöver fördelarna för miljön kan nya Eco-Pack hjälpa användare av skyddskläder att undvika kostnader relaterade till hantering och kassering av förpackningen när den är uttjänt.

I sin standardförpackning är varje Tyvek® 500 Xpert plagg individuellt förpackat i en plastpåse  tillsammans med en bruksanvisning (kallad IFU). 25 overaller förpackas sedan i en storförpackning och varje låda innehåller 4 storförpackningar, vilket blir 100 plagg per låda. “Som en del i DuPonts nya Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack-förpackningskoncept är de 25 plaggen inte längre individuellt förpackade, och det finns endast en bruksanvisning per storförpackning. På det här sättet har 100 % av plastpåsarna och 96 % av bruksanvisningarna sparats in”, förklarar Deborah Sondag, EMEA-marknadsspecialist hos DuPont Protection Technologies.

Fig. 1. Vänster
Fig. 1. Höger
Fig. 2.

Fig. 1. Minskningen av förpackningsmaterial med DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Eco Pack syns tydligt (vänster: förpackningsavfall från en standardlåda med 100 plagg, höger: avfall från en Eco-Pack-låda med 100 plagg).

Rapporten, med titeln Miljöfördelar med färre förpackningar, som gavs ut av BIO by Deloitte, kvantifierar och jämför miljöeffekterna av båda förpackningskoncepten med hjälp av en strategi för standardiserad livslängdsbedömning.  I det första steget skapas en livslängdsinventering för de enskilda stegen vid tillverkning av plastpåsar och bruksanvisningar, leveransen till DuPont  (uppströmsprocesser), vidarebefordran till kunderna och slutligen kassering (nedströmsprocesser). Därefter följer en bedömning av deras miljöpåverkan i form av: global uppvärmningspotential, luftförsurningspotential, nettovattenförbrukning, primärt energibehov och produktion av avfall.

Tre separata scenarier ingick i bedömningen: differens i termer av antalet skickade plagg, fraktavstånd och slutbehandlingsscenarier (soptipp, förbränning eller återvinning, beroende på rutinerna för avfallshantering i destinationslandet).  Baserat på en försändelse av 35 000 overaller transporterade med lastbil till Frankrike (scenarie B), förväntades följande fördelar med Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack jämfört med standardförpackningen: 

Skadekategori

Minskat antal

Enhet

 

 

 

 

Klimatförändring

3 045

kg CO2 eq

Motsvarande

Klimatförändringspåverkan

35

Paris-Toulouse-flyg för en passagerare

Försurning

18

Kg SO2 eq

Motsvarande

Inverkan på försurning för månatlig energiförbrukning på

15

Europeiska invånare

Nettovattenförbrukning

58

m3

Motsvarande

Vattenförbrukning för

332

Bad

Primärt energibehov

77731

MJ

Motsvarande

Primärt energibehov av månatlig energiförbrukning på

14

Europeiska invånare

Primärt energibehov på

1 698

Kg råolja

Avfallsgenerering

823

Kg

Motsvarande

Produktion av fast hushållsavfall på (

21

Europeiska invånare

Deborah Sondag fortsätter: “I en kontext där miljöpåverkan blir viktigare och viktigare för kommunikationsstrategin hos ett företag vill DuPont ge sina kunder tydliga miljödeklarationer om de här förbättringsåtgärderna, så att de lätt kan integrera relaterade miljöfördelar i sitt eget miljöledningssystem.”

Tyvek® 500 Xpert är det marknadsledande engångsskyddsplagget av typ 5 (partiklar) och typ 6 (vätska). Även om det finns andra plagg som är certifierade för liknande skyddsnivåer ger en detaljerad titt på resultaten bättre insikt om den faktiska barriärprestandan hos plagget ifråga. Det genomsnittliga inläckaget av partiklar i ett Tyvek® 500 Xpert plagg, uppmätt som en del av provningskraven för skyddskläder av typ 5, är endast 1 %. Det är bättre än 5 % inläckage, som i ett typiskt plagg av mikroporös film (MPF), eller 10 % inläckage i ett typiskt SMS-plagg (se figur 2).  Faktorer som avgör vilken partikelbarriär som uppnås av plagget är: materialet som använts, sömmarnas konstruktion och overallens design.

Figur 2: Genomsnittligt inläckage i olika skyddsoveraller av typ 5 (TILa, medelvärde för 20 artiklar i procent för alla aktiviteter i enlighet med SS-EN ISO 13982-2). Dräkter tejpade vid masken, ben- och ärmsömmar och slå för dragkedjelås.

Även när det gäller hållbar barriär mot vätska är det värt att titta lite närmare på prestandan för Tyvek®: I tester för att fastställa materialens beständighet mot vätskepenetration och permeation visade sig Tyvek® ge en hög barriär både före och efter nötning, medan nivåerna hos konkurrerande material antingen var sämre redan från början eller blev betydligt sämre efter nötning.  

Mer information om Tyvek® 500 Xpert Eco Pack och dess reducerade miljöpåverkan finns på  www.tyvek.co.uk/ecopack.