På A+A 2015 visar DuPont upp plagget  Tychem® 6000 FR ThermoPro som har ett lager och skyddar mot tre olika risker

1_Tychem-ThermoPro

A+A 2015 är platsen för lanseringen av DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro, ett nytt skyddsplagg från DuPont Protection Technologies med ett lager och som skyddar mot tre olika risker. Det är framtaget för industriarbetare som utsätts för många faror, i olje- och gasindustrin till exempel, samt för brandmän och personal i räddningstjänsten som utsätts för kemiska incidenter med risk för bränder med explosionsartat antändningsförlopp. Tychem® 6000 FR ThermoPro är en kombination av det kemiska skyddet i DuPont™ Tychem® väv och skyddet mot flammor och ljusbågar i Nomex® fibrer, i ett och samma plagg. Lanseras som helkroppsoverall, kombidräkt (med hängslebyxor och jacka) och rock. Tychem® 6000 FR ThermoPro är avsedd att CE certifieras i slutet av 2015 och släppas på marknaden i Europa 2016.

Tychem® 6000 FR ThermoPro ger 360 graders skydd tack vare kombinationen av Tychem® och Nomex® vävteknologi: Tychem® komponenten bildar en kemisk barriär så att Tychem® 6000 FR ThermoPro står emot exponering från många giftiga kemikalier i minst 8 timmar. Flambeständiga Nomex® fibrer är den andra komponenten i Tychem® 6000 FR ThermoPro och ger viktiga extra sekunder för att fly från bränder med explosionsartat antändningsförlopp. Brandmän i hela världen använder dessa plagg. Nomex® ger även Tychem® 6000 FR ThermoPro ett bevisat skydd mot faror med elektriska ljusbågar från strömförande system.

"Idag kan personal som utsätts för många olika faror vara tvungna att välja mellan kemiskt och flambeständigt skydd eller att använda många och klumpiga kombinationer av plagg", förklarar Chloe Caux-Wetherell, ny produktchef hos DuPont Protection Technologies. "Utöver att skydda mot kemiska vätskestänk, bränder med explosionsartat antändningsförlopp och elektriska ljusbågar består Tychem® 6000 FR ThermoPro av ett enda lager, vilket ger bättre rörelsefrihet."

Tychem® 6000 FR ThermoPro har testats för permeation av 240 kemikalier av vilka 175 inte har trängt igenom efter 480 minuter. Detta test visar även att Tychem® 6000 FR ThermoPro ger minst 8  timmars barriär mot 19 av de 21 kemikalier som finns i ASTM F1001.

Det ökade värmemotståndet i DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro plagg ses tydligt vid simulerade brandtester med hjälp av en DuPont™ THERMO-MAN® beklädd docka. Testet utförs på en docka av naturlig människostorlek med 122 värmesensorer som används för att mäta nivå, omfattning och plats för potentiella brandskador på plagg vid simulerade flamexponeringar. Tester utförda på THERMO-MAN® överensstämmer med ASTM F1930-standarden. Tychem® 6000 FR ThermoPro plagg fortsätter inte att brinna efter flamexponering och bibehåller en skyddande barriär som minimerar brännskadorna.