DuPont™ Tyvek® 800 J skyddsplagg ökar säkerheten och komforten för operatörer hos S.G.A.-J.Meyer

Rengörings- och saneringsarbeten på plats involverar risker för operatörerna. In accordance with its safety procedures, S.G.A.-J. Meyer kontaktade nyligen DuPont när de skulle byta ut alla sina skyddskläder och valde nya DuPont™ Tyvek®  800 J plagg. Förutom att ge skydd mot trycksatta strålar från lågkoncentrerade, oorganiska kemikalier uppskattas det här plagget mycket för sin andningsförmåga och mångsidighet.

Hygien och miljö var i fokus för de problem som S.G.A-J. ville lösa. Meyer är ett företag som är specialiserade på sanering, insamling och förvaring av avfallsmaterial samt inspektion och rengöring av utrustning som används både för industriellt och privat bruk. The success of this family enterprise, established close to Giens in 1949, is founded on the quality of its operations which necessarily involve a culture of safety. Operations in critical environments and dangerous zones are a matter of routine at S.G.A.-J. Meyer. “Our teams work in a range of different environments (companies, nuclear power stations, etc.) and, among other things, collect and pump waste material and perform sanitation operations,” explains Lucie Lambert, Head of Quality Safety Environment (QSE). “The operators treat waste pathogens in the air cooling units of nuclear power stations using a chemical procedure patented by S.G.A.-J. Meyer, and are responsible for reducing the detection threshold to the level stipulated by current regulations before recovering and storing the waste. När dessa aktiviteter utförs utsätts operatörerna för stora kemiska risker och har därför behov av ett perfekt skydd.”

Tillfredsställer operatörernas förväntningar på användarkomfort

Med hjälp av Frédéric Fontaine, lagerchef och medlem i kommittén för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS) fick Lucie Lambert i uppdrag att införa en process för förebyggande åtgärder. Detta innebär i synnerhet att identifiera riskerna och att säkerställa fortlöpande dialog med operatörerna hos S.G.A-J. Meyer anläggningen och i fält, för att fastställa deras behov. Feedback is valuable to her as it enables her to focus her choices on the most suitable personal protective equipment (PPE). “If an operation requires specific PPE, I ask Frédéric if we already have this type of equipment in stock. If we don’t, we conduct a study then acquire samples and test the PPE. Den här testfasen kan pågå i upp till en månad.” Det här var även den process som användes för Tyvek® 800 J skyddskläderna, som planerades ersätta andra modeller som användes på företaget och som, trots att de uppfyllde gällande skyddsstandarder, inte passade operatörerna. “The suits that we used were made from triple-layered polyethylene film and were therefore not “breathable”, to such an extent that after quarter of an hour, even if the temperature wasn’t particularly high, the operators were sweating so much that they were soaked. They felt entirely confined.” A further problem was the rigidity of the material: “The operators felt as if they were in a heavy plastic bag which restricted their movements. These garments were so uncomfortable that the operators were likely to wear them incorrectly. Det var därför vi var tvungna att hitta en lösning.”

”I fortsättningen vill våra operatörer inte längre bära andra skyddskläder  än Tyvek®  plagg”

S.G.A.-J. Meyers team var redan nöjda med det Tyvek® -plagg – Tyvek® 500 Xpert för lättare arbeten – som de redan använde. Lucie Lambert och Frédéric Fontaine beslutade sig för att prova den helt nya Tyvek® 800 J overallen, som är särskilt lämpad för saneringsarbeten tack vare beständigheten mot trycksatta strålar från lågkoncentrerade, oorganiska kemikalier.

Tyvek® 800 J (kategori III, typ 3) utvecklades som ett mycket bekvämt alternativ till  de kemiska skyddsdräkter som användes för mindre krävande typ 3-tillämpningar. Dessa är ofta tillverkade av tre lager polyetenfilm som kan vara styv, svår att justera och framförallt mycket varm.

Tyvek® 800 J är det första Tyvek®  plagget som certifierats som ”vätsketätt” (typ 3). Thus to satisfy its different needs, the company SGA J. Meyer no longer needs to reference several garments, a fact which enables it to cut costs. Dessutom släpper Tyvek® 800 J plagg igenom vattenånga till skillnad från de vanligast förekommande alternativen. Detta bidrar till förbättrad komfort i varma miljöer. Plagget ökar därför användaracceptansen, personalens produktivitet och plaggets livslängd.

Efter ett par månaders användning håller alla med. Alla företagets operatörer och tekniker använder nu Tyvek® 800 J skyddsplagg. ”Våra operatörer vill inte längre bära något annat än Tyvek® 800 J, eller den vita dräkten med orangea ränder som de kallar den”, tillägger Frédéric Fontaine. ”När de använder en trycksatt vätskespray och står nära tanken är de perfekt skyddade och blir aldrig våta. Plagget är bekvämt tack vare att väven kan andas och är relativt lätt samtidigt som rörelsefriheten förblir obehindrad. Moreover, as it is well designed and less rigid than the garments worn in the past, it is less likely to suffer from the wear and tear of everyday operations.”

With regard to chemical protection, this garment accompanies the S.G.A.-J. Meyers operatörer arbetar i tankar med rengöring och avfettning och utför pumpningsarbeten på kunders anläggningar som kräver antistatiska skyddskläder. Tyvek® 800 J plaggen är antistatiskt behandlade inuti och ger elektrostatiskt skydd enligt EN 1149-1 och även enligt EN 1149-5 om de är ordentligt jordade.

Tyvek® 800 J plaggen ger ett effektivt skydd mot lågkoncentrerade, oorganiska kemikalier och är lätta och bekväma att använda. All the protection and comfort criteria are brought together in one single product, making this suit very versatile – a fact which explains the success encountered with the employees of S.G.A.-J. Meyer,” sammanfattar Lucie Lambert.