The Expert Guide to Choosing and Wearing Personal Protective Equipment

 

Ian Samson, regional EMEA utbildningsspecialist för DuPont Personal Protection, diskuterar val av och korrekta procedurer för på- och avtagning av personlig skyddsutrustning.

Skyddsoveraller är avsedda att skydda mot kontaminering från faror i arbetsmiljön såsom vätskor och fasta kemikalier, oljor, ogiftiga vätskor, luftburna substanser, damm och fibrer. I vissa arbetsmiljöer såsom laboratorier och brottsplatser krävs skyddskläder för att stoppa kontaminering från människor (dvs. hår, hudflagor och fibrer från kläder) i området. Det räcker dock inte att bara bära plagget för att det ska skydda. Flera faktorer bör övervägas för att säkerställa att dräkten du väljer kommer att ge den nivå av skydd som krävs.

Val och användning
Med så många overaller på marknaden, hur ska du veta vilken som är rätt för dig? Varje val bör inledas med en riskbedömning för att fastställa typen av risk (kemikalie, ofarliga vätskor, strålning osv.), exponeringstid och nivå av skydd som krävs för att skydda mot båda elementen. Ju mer ingående riskbedömningen är desto lättare är det att bestämma vilken skyddsdräkt som ska användas.
När du väljer skyddskläder bör du ta hänsyn till följande huvudfaktorer:

•    Barriärskydd (penetration och permeation)
•    Beständighet (plaggets robusthet)
•    Kvalitet (plaggets material, dragkedja, sömmar, komfort, storlek och passform)
•    Bekvämlighet (plagget ska vara användarvänligt)
•    Lämplighet för miljön (kassering ska vara säker och kostnadseffektiv)
•    Kostnad (även om vi inte rekommenderar att beslutet fattas enbart med utgångspunkt från priset)
•    Tester och användning (när plagget har bedömts och uppfyller de nödvändiga kraven bör ett test där plagget används i den faktiska arbetsmiljön utföras)

Att välja rätt storlek är en förutsättning, inte bara för bättre säkerhet utan även för större bekvämlighet. Om du väljer fel storlek kan det få allvarliga konsekvenser: om plagget är för stort kan det fastna i produktionsmaskiner, om det är för litet kan det gå sönder och begränsa rörligheten. Det är viktigt att välja en overall som både ger skydd och passar användaren. DuPont lägger mycket tid på att förbättra skyddsoveraller, både passformen och skyddsegenskaperna, och i år lanserades den nya Tyvek® 500 Xpert overallen. Den här overallen har designats om för att passa bättre, ge större rörelsefrihet och, viktigast av allt, ge överlägset skydd i kategorierna för typ 5 och 6. Dessutom levereras Tyvek® 500 Xpert i ett nytt emballage som inte enbart visar storlekstabellen, utan även expertråd om på- och avtagningsprocedurer i enkla piktogram.

DPT_Tyvek_Classic_Xpert_dd_218x109

Ta på overallen

DPT_Tyvek_Classic_Xpert_dd3_218x109

Ta av overallen

Ta på overallen

Även om du inte tänker mycket på hur du tar på dig dina kläder på morgonen är det viktigt att du tar på dig en skyddsoverall på rätt sätt så att den fyller sin funktion. När rätt overall har valts ska ett kontamineringsfritt omklädningsrum inrättas på avstånd från arbetsplatsen där personalen kan byta om. Alla objekt som kan hindra arbetet ska tas ur fickorna och lämnas i en säker miljö. Börja med att sätta dig på en stol och ta av dig skorna. Stick sedan in foten i overallens benslut, den ena efter den andra, innan du tar på dig och knyter dina skyddsskor eller -stövlar. I det här läget bör du ta på dig rätt typ av handskar för användningsområdet. Om du använder två par handskar ska du ta på dig ett par nu. Ställ dig upp och dra upp overallen till midjan och stick in armarna i ärmarna. Sätt på dig skyddsglasögon, mask osv. och se till att de sitter ordentligt, är bekväma och att det inte finns några glipor innan du drar upp dragkedjan. Dra huvan över huvudet och dra dragkedjan hela vägen upp. Tryck sedan ned dragkedjan för att låsa den. Om du använder att andra par handskar, ta på dig dessa över det första paret och täck overallens ärmslut och ärmar. Vi rekommenderar att du tätar alla glipor och skarvar med självhäftande tejp, inklusive ändarna av handskarna och runt ansiktet där huvan möter ansiktsmasken. En kollega bör vara närvarande för att kontrollera att dräkten är korrekt påtagen och att alla glipor är tätade.

Ta av overallen

Om du inte är försiktig när du tar av dig eller kasserar ett engångsskyddsplagg finns det en risk för korskontaminering från plaggets yta till användarens hud eller hår eller till andra anställda eller familj. Skyddsdräkten ska tas av i ett kontamineringsfritt utrymme. Innan du tar av dig skyddskläderna är det lämpligt att tvätta handskarna och stövlarna för att förhindra att damm virvlar upp. Masker och dragkedjeslån bör också rengöras. All skyddsutrustning såsom självhäftande tejp som tas av ska omedelbart slängas i en behållare för kemiskt avfall som ska finnas för detta ändamål. Med skyddshandskarna på ska användaren börja föra huvan bakåt och se till att utsidan av overallen inte kommer i kontakt med huvudet. Dra ned dragkedjan på overallen och börja rulla den utåt och nedför dina axlar. Placera båda händerna bakom ryggen och dra ned varje ärm tills de har tagits av helt. Sätt dig ned och ta av vardera skon och rulla därefter ned overallen (se till att den kontaminerade sidan inte vidrörs eller kommer i kontakt med kläderna) över knäna tills den är helt avtagen. Släng slutligen dräkten i den medföljande påsen och ta av dig handskarna.
Vid kassering av skyddsdräkter är det viktigt att hålla i den ej kontaminerade insidan för att förhindra kontakt med den farliga substansen. Processen för avtagning av dräkten resulterar i kontaminering av arbetsplatsen, så även den måste rengöras. Om du lämnar riskzonen när den fortfarande är kontaminerad utgör det en fara, inte bara för dig som har använt skyddsdräkten utan även för andra som inte har deltagit i proceduren.

Utbildning
Det bästa sättet att lära sig på är att öva. DuPont håller utbildningar för kunder och distributörer för att sprida budskapet om hur personlig skyddsutrustning tas på och hur den tas av på rätt sätt för att förhindra korskontaminering. Det är viktigt att komma ihåg att endast personer som har fått specifik utbildning bör bära, ta av sig och kassera kontaminerade plagg.

Mer information
Utbudet av skyddsoveraller för engångsbruk kan vara förvirrande, särskilt om du försöker lista ut vilken typ av material som ger dina anställda bäst skydd för arbetet. Vi på DuPont tror att Tyvek® gör skillnaden. En serie korta, informativa videor har satts ihop för att beskriva skillnaden mellan SMS-polypropylen, mikroporös film och Tyvek®, så att du kan göra ett klokt beslut om dina skyddsoveraller.