The DuPont 9-step Guide to Chemical Risk Assessment

 När du står inför det svåra valet och den komplexa certifieringsinformationen, vilka kriterier kan du använda för att välja rätt skyddskläder?

Enkla steg för att välja rätt kemisk skyddsdräkt

Det är nödvändigt att utföra en noggrann riskbedömning på arbetsplatsen för att kunna välja säkra och bekväma kemiska skyddsdräkter som uppfyller kraven för industriarbetare. För att underlätta valet av plagg föreslår DuPont att du använder en steg-för-steg-guide om riskfaktorer som en del av riskbedömningsprocessen.

Steg 1: Identifiera riskerna

Vad är en kemisk risk? Är det en gas, vätska, ånga eller partikel? Kan riskobjektet ändra tillstånd (t.ex. från flytande form till gastillstånd)? Hur hög är koncentrationen, luftfuktigheten och temperaturen? Finns det ytterligare risker såsom hetta, flammor, explosioner, strålning, elektrostatiska laddningar, biologiska substanser eller skarpa/nötande ytor? Finns det särskilda krav på synbarhet eller rörlighet?

Steg 2: Fastställ de lägsta skyddsnivåer som krävs

Certifieringen för en kemisk skyddsdräkt av kategori III beskriver hur tät en hel dräkt är mot en viss form av exponering (gas, vätska eller damm). Detta innebär dock inte att dräkten är helt ogenomtränglig för den typen av exponering. Genom att beakta de detaljerade resultaten kan användaren dra slutsatser om de faktiska barriär- och ogenomtränglighetsegenskaperna för en viss dräkt.

Steg 3: Utvärdera riskobjektets toxicitet

Det är mycket viktigt att känna till riskens toxicitet och konsekvenserna av kort- och långsiktig exponering för risken. Fastställ om en dräkt som precis når upp till kraven för en viss typ ger tillräckligt skydd. Till exempel ger en dräkt som är designad för en högre exponeringsprestanda (typ 3 eller 4) mycket mindre inläckage av partiklar, i synnerhet om extra tejp används, och ger en betydligt bättre barriär än vissa typ 5-dräkter som i vissa fall kanske precis uppnår kraven i standarden.

Steg 4: Fastställ skyddets prestandakrav för materialets &söm

Tänk på att penetrationstestet för inträngning av kemiska vätskor endast pågår i 60 sekunder. För att bedöma om ett material skyddar användaren mot exponering i mer än 60 sekunder är det nödvändigt att kontrollera permeationsdata. Permeation är den process där en kemikalie i form av en vätska, ånga eller gas rör sig genom skyddsplaggets material på molekylär nivå (via porerna). Permeation kan förekomma utan synliga spår. Testet pågår i 8 timmar. Tips: se DuPonts permeationsguide för ingående förklaringar, exempel och permeationsdata.

När materialets mekaniska prestanda har fastställts, dubbelkolla och se till att sömmarna har testats och ger samma barriärnivå.

Steg 5: Fastställ kraven

på mekanisk prestanda

De mekaniska prestandaklasserna för material och sömmar är en indikation och beroende på arbetets natur kan vissa egenskaper vara viktigare än andra. Utmärkta barriäregenskaper har bara betydelse om de tål arbetsförhållandena och förblir intakta under hela arbetet. Dessutom är valet av rätt storlek (t.ex. genom att lägga fram olika storlekar som användaren kan välja bland) nödvändigt för korrekt skydd. Undvik för stora eller för små dräkter och se till att rätt storlekar finns till hands.

Steg 6: Fundera över komfort

Skydd är viktigt och det är även komfort. Om rätt mekanisk prestanda och skyddsprestanda identifieras och om komforten för användaren blir bästa möjliga bidrar det till att overallen används på rätt sätt, vilket i sin tur leder till nöjda användare och optimal produktivitet. Huvudfaktorer för komfort, som ofta uppges när användare har provat ett plagg, är rörelsefrihet vid böjning/utsträckning, vikt, känsla mot huden och plaggets andningsförmåga. Plagg som släpper igenom både luft och fukt är mer bekväma, men har sämre barriär mot partiklar och kemikalier än ogenomträngliga material som inte kan andas.

Steg 7: Val av leverantör

Skydd, prestanda vid användning och komfort är nyckelkriterier och det är även tillverkarens rykte när det gäller konsekvent kvalitet. DuPont är ISO 9001- och ISO 14001-certifierat och tillverkningen av våra skyddsoveraller och material är föremål för mycket noggranna statistiska kvalitetskontroller som vida överskrider minimikraven.

Steg 8: Ta reda på hur produkten ska användas

Var medveten om produktens begränsningar, eftersom dessa kan vara en användbar informationskälla för korrekt användning av produkten. De kan också bidra till viktiga frågeställningar såsom om extra tejpning krävs, om jordningskrav måste beaktas, om prestanda vid exponering för olika temperaturer och om proceduren för avtagning kräver utbildning för att förhindra kontaminering.

Steg 9: Nötningstest

När du har gjort ditt val, varför inte testa overallen och utvärdera dess prestanda vid användning? Det är klokt att testa produkten genom att prova att använda den som ett steg i urvalsprocessen. DuPont har ett program för provning av plagget – prova det!

Ytterligare steg: skräddarsydd utvärdering och provningstjänster

DuPont har ett antal supportverktyg som kan vara till hjälp vid riskbedömning och val av skyddskläder i form av allt från webbaserade verktyg och stöd vid riskbedömning med specialister och kemister från DuPont Personal Protection på plats, till provning av kemisk permeationsbarriär för just dina kemikalier. DuPonts specialister finns även tillgängliga för utbildning om hur plaggen ska användas på ett säkert sätt och för att förklara hur produktens prestanda kan bidra till användaracceptans. Techline besvarar tekniska frågor. Våra tekniker hanterar en omfattande databas om fysiska egenskaper och kemiska permeations- och penetrationsdata om materialen som används i Tyvek®- och Tychem®-overaller.