Tyvek® 800 J för vätsketätt skydd och andningsförmåga

Den tekniska utvecklingen av skyddande material och plagg har med rätta varit prestandaledd. But with highly effective protection now available for the majority of industrial, medical and environmental risks the focus is turning to improving the wearability of safety clothing and accessories. Nya Tyvek® 800 J är en ny kemisk korttidsskyddsdräkt av Tyvek® material med andningsförmåga och typ 3-skydd mot trycksatta strålar från vätskor och vattenbaserade kemikalier.

KLIV IN I DIN BEKVÄMLIGHETSZON

När det gäller hälsa och säkerhet är användarens komfort en av de viktigaste "mänskliga faktorerna" för att den personliga skyddsutrustningen (PPE) ska användas korrekt. Vikten av komfort och korrekt passform kan inte överskattas. När personlig skyddsutrustning inte används är det ofta på grund av att användarna struntar i de skydd som finns, eller använder dem på fel sätt. Även om personalen använder rätt utrustning så används den ofta på fel sätt på grund av att den inte passar eller för att den inte är tillräckligt bekväm.

ÖVERBESKYDDA INTE

Att skydda för mycket kan vara lika farligt som att skydda för lite, eftersom det tenderar att uppmuntra användarna att undvika eller använda skyddet på fel sätt. Detta beror på att arbetskläder som är för klumpiga, för små, för stora, för tunga eller för varma till slut ratas eller kastas. Kläderna kanske tas på på rätt sätt efter instämplingen, men allt eftersom dagen går och omgivningstemperaturen ökar och den anställde blir trött, får ett uppdrag som kräver exakt hantering, måste utföra arbetet krypandes eller utföra andra inskränkta rörelser, kan det vara frestande att strunta i eller att till och med göra sig av med den dåliga utrustningen.

HITTA OPTIMAL BALANS

Den här typen av felaktig användning av utrustningen kan vara temporär, men det är allt som krävs för att den anställde ska bli kontaminerad,  för att ännu ett problem ska uppstå eller för att en olycka ska läggas till i arbetsplatsens olycksstatistik*. Trötthet, begränsad rörelsefrihet, irriterande tygprassel, minskad fingerfärdighet, begränsad sikt och dålig taktil känslighet är bara några av orsakerna till att personalen struntar i skyddsutrustningen eller använder den på fel sätt. Hemligheten är att hitta den optimala balansen mellan komfort och skydd, mellan säkerhet och produktivitet, mellan passform och funktion. 

Det kan du nu. 

TVÅ-I-ETT-SKYDD

PPE som är ergonomiskt utformad, anpassad efter arbetsförhållandena, har inbyggda komfortegenskaper och är tillverkad av användarvänliga material lämnas inte kvar i skåpet. Den nya kemiska skyddsdräkten Tyvek® 800 J har utvecklats som en Tyvek® overall, men med högre prestanda, överlägsen komfort och med en beständighet mot trycksatta vätskestänk som normalt endast associeras med kemiska skyddsdräkter av material med impermeabel beläggning såsom PE (polyeten) overaller. Dessa är dock stela, har dålig passform och är framförallt väldigt varma. Det här är det första Tyvek®-plagget av typ 3 (vätsketätt). Detta innebär att plagget i vissa situationer kan användas i stället för två uppsättningar ytterplagg, vilket minskar kostnaderna. Dessutom, till skillnad från material med impermeabel beläggning eller film, är Tyvek® 800 J permeabel för fukt och kan bidra till: att underlätta hantering av värmeslag, användaracceptans, produktivitet och längre användningstid.

Plagget är ergonomiskt utformat och runt 33 % lättare än motsvarande PE-overall med tre lager och material med beläggning. Tyvek® 800 J plaggen är dessutom med sin mjuka, följsamma vävtextur bland de bekvämaste skyddskläderna både av sin typ och inom sin klass. Komforten påverkar dock inte prestandan eller hållbarheten. Tyvek® 800 J plaggen ger samma eller bättre penetrationsprestanda mot referenskemikalier av typ 6 när de jämförs med standard Tyvek® eller PE-filmer med tre lager. Dessutom har de överlägsen drag-, söm- och flexstyrka samt punkteringsbeständighet.  Materialet är även en permeationsbarriär mot vissa lågkoncentrerade, vattenbaserade kemikalier och ger en utmärkt biobarriär på upp till 7 kPa mot blodburna patogener.

SPRUTA BEKVÄMT

Utöver den förbättrade användarupplevelsen är Tyvek® 800 J beständig mot trycksatta  vätskestrålar. Plagget uppfyller spruttestet för typ 3 om det tejpas korrekt** och ger likande motstånd mot många vanliga vätskor under tryck som standardfilmer av PE. Det här materialet kan stå emot vattenpelare på 6 m.

Det gör den idealisk för våta och fuktiga användningsområden såsom:

  • industrisanering
  • avloppsunderhåll
  • bekämpningsmedel och växtgifter
  • sanering och desinficering
  • livsmedelsindustrin
  • offshore- och marina miljöer samt
  • akuta saneringar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAR DU ALLA SVAREN ELLER BEHÖVER DU HJÄLP?

Det är inte tillförlitligt att välja skyddskläder (eller annan personlig skyddsutrustning) från en webbplats eller genom skriftlig information. Det bästa och säkraste valet av personlig skyddsutrustning baseras på sunt förnuft, djupgående förståelse för riskerna, omfattande kunskaper om principerna för personlig skyddsutrustning, tekniska standarder och utrustningens prestanda.

FÅ SVAR NU – FÅ PROFESSIONELLA RÅD

DuPont, som är världsledande inom personlig skyddsutrustning, har hanterat säkerhetsbehov över hela världen med hjälp av de bästa teknikerna och innovationerna i mer än 40 år. DuPont Personal Protection offers comprehensive support in protective garment selection and chemical risk assessment as well as training on the use of protective clothing. Det finns en specialanpassad tjänst för val av alla Tyvek® och Tychem® skyddsprodukter.

 

*Hälso- och säkerhetsmyndigheten (Health & Safety Executive) i Storbritannien rapporterade år 2011/12 att 27 miljoner arbetsdagar förlorades på grund av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor på arbetsplatsen. Under samma period rapporterades det om en miljon fall av hälso- och säkerhetsincidenter, varav majoriteten var skador. Arbetsplatsrelaterade skador och hälsoproblem kostade samhället cirka 13,8 miljarder GBP år 2010/11.

**  Extra tejpning vid hand- och fotleder, anklar, huva och dragkedjeslå krävs för att uppnå vätsketäthet av typ 3.