Personlig skyddsutrustning

Skydda dina bästa tillgångar med personlig skyddsutrustning

När farliga arbeten utförs är osäkerheten stor.

Militärer i konfliktzoner och brandmän som räddar liv, industriarbetare som hanterar flyktiga kemikalier eller hetta och flammor: dessa dedikerade människor som arbetar i de här viktiga men farliga yrkena förlitar sig på innovativ personlig skyddsutrustning från DuPont.

Världen förändras snabbt. All eftersom nationer industrialiseras utvecklar de ett större behov av personlig skyddsutrustning. Räddningstjänst, poliser, laboratorietekniker, personal i frontlinjen inom tillverkning, konstruktion och underhåll: för alla dessa tillhandahåller DuPont vetenskapligt baserade lösningar som tar hand om skyddsbehovet.

Vi förstår att de som utför det tunga, smutsiga jobbet inte är gjorda av sten och vi strävar efter att tillhandahålla lösningar för att hålla dem skyddade mot risker på arbetsplatserna. Våra personliga skyddsutrustning (PPE) inkluderar några av de mest betrodda varumärkena i branschen: DuPont™ Kevlar® fibrer för skydd mot skär-, nötningsskador samt ballistiskt skydd, DuPont™ Nomex® fibrer mot hetta, flammor och ljusbåge samt DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® plagg för skydd mot kemiska och biologiska faror samt partiklar.

Genom att samarbeta med industrier och myndigheter kan vi utveckla och erbjuda de senaste personliga skyddsutrustningarna som skyddar yrkesmän medan de fortsätter att hjälpa, förändra och förbättra världen.

INFORMATION & IDÉER